• Global
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Polska
  • English
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
 • Global - Polska
  • Americas - English
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • New Zealand - English
Hero Gadget - Globe
 • Home
 • Contacts
 • On The Go
 • Track
 • Settings
 • Search

Oświadczenie o ochronie prywatności

Strona odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych to Mainfreight Limited (niżej nazywana: “Mainfreight”). W tym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, co z nimi robimy i jakie są Państwa prawa. Państwa dane osobowe zawsze przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, m.in. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą o telekomunikacji. To oświadczenie może być zmieniane, zalecamy więc regularne zapoznawanie się z jego treścią. To Oświadczenie o prywatności datowano na czerwiec 2018.

Mainfreight nie przetwarza Państwa danych osobowych w celach innych niż podane poniżej, z którymi przetwarzanie to musi być spójne. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne w związku z celami, w związku z którymi są gromadzone, chyba że dłuższe przechowywanie wynika z przepisów prawnych.

Mainfreight przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, jeżeli przetwarzanie takie jest konieczne w związku z przygotowaniem lub realizacją umowy, Mainfreight jest do tego prawnie zobowiązana lub Mainfreight ma uzasadniony interes, aby tak robić. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przez cały czas przysługuje Państwu prawo do cofnięcia takiej zgody. Jeżeli przetwarzanie takie odbywało się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, zostanie ono zakończone bezzwłocznie w chwili cofnięcia zgody.

Nasza strona internetowa

Różnego rodzaju dane osobowe zbieramy i przetwarzamy za pośrednictwem stron internetowych www.mainfreight.nl, mainfreight.com, owenstransport.com.au, chemcouriers.com.au,
owens.co.nz, mainchain.net oraz aplikacji mobilnej Mainfreight Mobile (“Usługa”).

Kontakt z Mainfreight

Nasza strona internetowa oferuje firmom różne opcje kontaktu z Mainfreight. Mogą Państwo np. - niezobowiązująco - zapytać o informacje o naszych usługach transportowych, logistycznych/magazynowych/VAL oraz frachtu morskiego i lotniczego. Aby móc odpowiedzieć na Państwa zapytanie, musimy poznać Państwa nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu i adres e-mail.

Czy mają Państwo jakieś sugestie, skargi lub uwagi dotyczące naszej strony internetowej, firmy lub naszych usług? Państwa uwagi pomogą nam w dalszym ulepszaniu naszych usług. Prosimy o podanie Państwa nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu i adresu e-mail, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem po otrzymaniu Państwa uwag lub skarg.

Zapytanie ofertowe i kalkulacja ceny

W celu otrzymania niezobowiązującego zapytania ofertowego przygotowanego z uwzględnieniem Państwa wymagań transportowych, prosimy o podanie nazwiska, nazwy firmy, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. Niezobowiązującą ofertę przesyłamy do Państwa e-mailem. Z numeru telefonu komórkowego skorzystamy wyłącznie, jeżeli będziemy mieć jakieś pytania dotyczące Państwa zapytania ofertowego. W celu umożliwienia nam przygotowania odpowiedniej oferty, muszą Państwo podać adres i kraj miejsca, w którym towary będą ładowane oraz do którego mają zostać dostarczone.

Narzędzie Rijo
Kalkulacja ceny Państwa ładunku możliwa jest także przez internet przy wykorzystaniu naszego odrębnego narzędzia Rijo. Narzędzie to dostępne jest po kliknięciu w czerwony, okrągły przycisk „Oblicz swoją ceną i zarezerwuj transport”. Przy pomocy tego narzędzia mogą Państwo w szybki i prosty sposób zdobyć informację o cenie i zarezerwować transport. W tym celu konieczne jest podanie kraju i kodu pocztowego miejsca załadunku i rozładunku oraz informacji o przesyłanych towarach. Po wybraniu konkretnej oferty i partnera logistycznego, zostają Państwo poproszeni o podanie dokładnego adresu załadunku i rozładunku towarów. Może być to także adres prywatny. Podają Państwo także swoje nazwisko i numer telefonu komórkowego lub osoby do kontaktu w miejscu załadunku i rozładunku, z którą można się kontaktować, jeżeli na miejscu nikogo nie ma.

Ofertę taką mogą Państwo od razu zaakceptować lub odrzucić. Mainfreight otrzyma dane, które wprowadzono, tylko jeżeli oferta zostanie zaakceptowana. Po zaakceptowaniu oferty, automatycznie otrzymają Państwo e-mail ze szczegółowymi danymi dotyczącymi logowania do narzędzia w przypadku kolejnych transportów.

Pobieranie Incoterms

Mainfreight korzysta obecnie z dwóch wersji Incoterms. Incoterms zawierają dokładne zobowiązania sprzedawcy i kupującego, mające zastosowanie do krajowych i międzynarodowych umów dotyczących transportu, dokumentów importowych i eksportowych, ryzyk i ubezpieczeń. Z naszej strony internetowej mogą Państwo nieodpłatnie pobrać listę Incoterms wraz z objaśnieniem. W celu pobrania takiej listy muszą Państwo podać swoje nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail oraz rodzaj transportu (lądowy, morski lub powietrzny), tak abyśmy mogli przesłać Incoterms do Państwa.

Mainchain

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo stworzyć konto do korzystania z Mainchain, internetowego portalu dla klientów. W celu stworzenia takiego konta, prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, miasta i kraju siedziby firmy, Państwa adresu e-mail i numeru telefonu. Potrzebujemy tych danych do przetwarzania Państwa zapytań o informacje, oferty i transport. Dane te przechowywane są poza UE, w Nowej Zelandii.

Klienci

Państwa transport

Od chwili przekazania prośby o transport i/lub zaakceptowania naszej oferty, mogą Państwo otrzymywać powiadomienia o transporcie przez SMS lub e-mail, są one wysyłane, jeżeli wcześniej wyrazili Państwo wolę ich otrzymywania. Po zaakceptowaniu naszej oferty w narzędziu Rijo, automatycznie otrzymają Państwo e-mail ze szczegółowymi danymi dotyczącymi logowania do narzędzia w przypadku kolejnych transportów. Następnym razem rezerwacja transportu przebiegnie szybciej. Mogą Państwo także śledzić historię transportu i przeglądać zapytania ofertowe. Narzędzie to pozwala Państwu na zmianę danych, jeżeli są one nieaktualne.

 


Faktury

Mainfreight korzysta głównie z e-faktur, co oznacza, że przesyłamy faktury w postaci elektronicznej. W niektórych przypadkach przesyłamy je także pocztą. Dane dotyczące transportu, klienta i faktury przechowywane są zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania.

Mailing

Jako klient Mainfreight co kwartał otrzymują Państwo nasz biuletyn, w którym informujemy o zmianach w Mainfreight i na rynku oraz o ważnych dla klientów sprawach. W wiadomościach e-mail informujemy Państwa także o naszych usługach i możemy przesyłać zaproszenia na dzień klienta. Mainfreight wysyła takie wiadomości e-mail w związku ze swoim uzasadnionym interesem. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego mailingu, klikając w opcję „wypisz” na dole każdego e-maila. Po rezygnacji w ciągu tygodnia usuniemy Państwa adres e-mail z listy mailingowej.

Mainfreight przesyła także wiadomości e-mail zawierające ofertę, potwierdzające transport i odpowiadające na zadane przez Państwa pytania.

Osoby odwiedzające oddział

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób odwiedzających oddział Mainfreight korzystamy z kamer i listy rejestracyjnej. Jest to związane z uzasadnionym interesem Mainfreight.

Obrazy z kamer

Oddział Mainfreight jest monitorowany przez kamery w celu zwalczania przestępstw i oszustw. W związku z tym istnieje możliwość, że podczas obecności w naszym oddziale zostaną Państwo sfilmowani. Informację taką w jasny sposób podano na znakach ostrzegawczych umieszczonych w oddziale. Obrazy z kamer przechowywane są przez okres maksymalnie czterech tygodni, chyba że wydarza się incydent. W takim przypadku istotne obrazy przechowywane są do czasu zakończenia zajmowania się sprawą.

Lista rejestracyjna

W celu upewnienia się, że Mainfreight wie, ile osób (wraz z osobami odwiedzającymi) znajduje się w oddziale w danej chwili, korzystamy z listy rejestracyjnej osób odwiedzających. Każda osoba odwiedzająca musi wypełnić listę rejestracyjną, podając swoje nazwisko, służbowy numer telefonu, numer tablic rejestracyjnych samochodu i godzinę przybycia i wyjazdu. Jeżeli dochodzi do sytuacji alarmowej na podstawie takiej listy Mainfreight ma możliwość sprawdzenia, które osoby są nadal w budynku lub na terenie. Listy rejestracyjne przechowywane są przez okres jednego tygodnia.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo zażądać od Mainfreight wglądu do, poprawiania lub usunięcia Państwa danych osobowych oraz do ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych. W określonych okolicznościach mają Państwo także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych form przetwarzania oraz do przesłania Państwu Państwa danych osobowych.

Odpowiedź na Państwa prośbę otrzymają Państwo maksymalnie w ciągu miesiąca. Okres ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy, zależnie od ilości próśb i/lub ich złożoności. Także o tym poinformujemy Państwa w ciągu miesiąca. Jeżeli Państwa prośba zostanie odrzucona, podamy Państwu powód odrzucenia. Jeżeli nie zgodzą się Państwo z naszą odpowiedzią lub powodem odrzucenia Państwa prośby, mają Państwo możliwość wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego lub odwołanie do sądu. Poniżej zamieszczamy listę kilku krajowych organów nadzorczych:

Holandia Autoriteit Persoonsgegevens
Belgia Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Niemcy Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Zjednoczone Królestwo The Information Commissioner’s Office
Francja Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
Włochy Garante per la protezione dei dati personali
Rumunia The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
Polska Biuro GIODO, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ochrona

Mainfreight podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami oraz że są chronione przed nieautoryzowanym i bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem. Mainfreight stosuje w tym celu ostre procedury bezpieczeństwa, które pozwalają na zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do Państwa danych osobowych.

Przekazywanie danych

Jeżeli znajdują się Państwo poza Nową Zelandią i przekazują nam informacje, prosimy pamiętać, że przesyłamy te informacje wraz z Państwa danymi osobowymi do Nowej Zelandii, gdzie (także) są one przetwarzane.

Mainfreight przekazuje Państwa dane osobowe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy jest to konieczne do wdrożenia umowy, kiedy jest to prawnie wymagane lub zwraca się o to uprawniony organ, jeżeli wrazili Państwo zgodę na to lub jeżeli Mainfreight ma uzasadniony interes, aby to zrobić.

W przypadku transportów i próśb, których nie realizujemy samodzielnie, jest możliwe, że zwracamy się do innej firmy logistycznej ze zleceniem realizacji Państwa transportu oraz korzystamy z czarterów, agencji, linii lotniczych i firm przewozowych. W celu dokończenia Państwa transportu przekazujemy tym stronom wyłącznie konieczne dane.

Mainfreight korzysta z MailChimp i MailPlus w celu wysyłania mailingu i MainMail (nasz cyfrowy biuletyn). MailChimp stworzono w USA, jednak został on certyfikowany na mocy porozumienia Privacy Shield zawartego pomiędzy UE a USA, dzięki czemu oferuje odpowiedni poziom ochrony.

W stosunku do stron z siedzibami poza Unią Europejską Mainfreight podejmie odpowiednie działania w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. W przypadku krajów, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, odpowiedni poziom ochrony jest już zapewniony. W innych przypadkach Mainfreight zawrze indywidualne porozumienia z istotnymi stronami trzecimi. Mogą Państwo uzyskać kopię działań podejmowanych przez cały czas w zakresie bezpieczeństwa.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących tego oświadczenia o ochronie prywatności, Państwa praw lub przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z:

Mainfreight Holding BV
FAO Data Protection Officer
Industriestraat 10
7041 GD ’s-Heerenberg
Holandia
privacy@eu.mainfreight.com

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.