Brexit

Klaar voor de Brexit? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de Brexit.

Meest gestelde vragen & Directe Vertegenwoordiging

Download hier de presentatie met de meest gestelde vragen en het formulier Directe Vertegenwoordiging indien u wenst dat Mainfreight uw douane afhandeling regelt.

Brexit presentatie
Download

Brexit presentatie

Formulier Directe Vertegenwoordiging
Download

Formulier Directe Vertegenwoordiging

Checklist Handelsfactuur
Download

Checklist Handelsfactuur

Het laatste Brexit nieuws

Brexit Update 2 februari 2021

Na 3 weken Brexit transport van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK) proberen we als Mainfreight het proces nog verder te optimaliseren. Zo zien we dat als de contactgegevens van de importeur duidelijk vermeld worden in de zending of op de factuur, de afhandeling van de zending aan de kant van het VK vele malen soepeler verloopt. Wij doen dan ook een dringende verzoek om naast de al verplichte contactgegevens van de importeur ook het emailadres en het telefoonnummer van de importeur duidelijk in de zending (of op de factuur) te vermelden.  

Daarnaast kunt u als klant het proces in het VK nog meer versnellen door ons de 10-cijferige HS-code door te geven in plaats van de 8-cijferige HS code. De Kamer van Koophandel schrijft hier het volgende over:

“Elk land afzonderlijk kan de HS-code van een product uitbreiden. Binnen de EU kennen we 8-cijferige codes voor goederen die je uitvoert uit de EU (HS-codes aangevuld met 2 cijfers). Bij invoer van goederen in de EU heb je 10-cijferige codes nodig (HS-codes aangevuld met 4 cijfers). Deze codes noemen we ook wel goederencodes.”

Dus voor een uitvoer volstaat een HS code op basis van een 8-cijfers, maar voor een invoer dient een HS code op basis van 10 cijfers aangeleverd te worden. 

Tot slot, voor u de zending bij ons boekt en de data bij ons aanlevert, controleer dan of uw factuur en paklijst aan alle eisen voldoen en of de data in de digitale zending gelijk is aan de data op de factuur/pakbon zodat wij de aangifte van uw goederen verder kunnen verzorgen. Om te weten welke informatie er op uw factuur en paklijst moeten staan hebben we de aangevulde checklist wederom toegevoegd.


Contact

Wij als Mainfreight zijn er klaar voor en gaan de komende tijd met veel vertrouwen tegemoet. De eerste zendingen zijn succesvol in het VK aangekomen en afgehandeld. Onze Brexit website hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier de Brexit presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Daarnaast kunt u op de site van de Europese Commissie (trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/) nog meer informatie vinden over transport naar douanelanden.

Heeft u nu nog vragen of heeft u hulp nodig aangaande de Brexit? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze douane team via het mailadres: brexit@be.mainfreight.com.
 

Brexit Update 19 januari 2021

Zoals u wellicht afgelopen week in het nieuws heeft vernomen rijden een aantal vervoerders momenteel niet meer naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Wij als Mainfreight hebben besloten om nog steeds dagelijks transport van en naar het VK aan te bieden. Wel vragen wij aan u als klant om ons zo goed mogelijk te helpen voor een soepele doorstroom.

Mainfreight heeft de eerste Brexit weken achter de rug. Helaas merken we dat niet alle klanten even goed zijn voorbereid op de Brexit en dit zorgt bij ons voor steeds grotere uitdagingen. Doordat de documentatie veelal niet volledig is of omdat data in de digitale zending niet overeenkomt met de data op de factuur/pakbon staat onze overslagloods vol met zendingen die niet verladen kunnen worden naar het VK en zijn onze medewerkers erg druk om de juiste documentatie te verzamelen om de zendingen alsnog te kunnen versturen.

Door de strenge lockdown in het VK werken veel mensen thuis en blijkt het lastig voor onze partner om de invoer te verzorgen. Daarom verzoeken wij u dringend om de contactpersoon, telefoonnummer, emailadres en GB Eori nummer van de importeur in het VK te delen. Mede hiermee versnellen we de afhandeling in het VK. Mocht de importeur de inklaring zelf verzorgen met een andere partij, laat dit dan ook duidelijk aan ons weten en deel hiervan de contactgegevens met ons.

Voor u de zending bij ons boekt en de data bij ons aanlevert, controleer dan of uw factuur en paklijst aan alle eisen voldoen en of de data in de digitale zending gelijk is aan de data op de factuur/pakbon zodat wij de aangifte van uw goederen verder kunnen verzorgen. 

Om te weten welke informatie er op uw factuur en paklijst moeten staan hebben we hieronder een checklist voor u gemaakt zodat u kunt afvinken of alles op uw factuur staat:

Gegevens verzender/ exporteur
  • Naam, adres, woonplaats
  • EORI-nummer
  • BTW-nummer
Gegevens importeur
  • Naam, adres, woonplaats
  • EORI-nummer
  • BTW-nummer
Omschrijving van de goederen
  • liefst specifiek, niet generiek (bijvoorbeeld enkel de omschrijving “onderdelen” is niet specifiek genoeg)
Waarde van de goederen
  • bedrag & corresponderende valuta
HS-code(s)        
                                               
Type & aantallen / hoeveelheden ladingdragers
  • pallets / dozen etc.
Gewichten en afmetingen: bruto en netto gewicht apart vermelden (mag eventueel ook op de paklijst) 

Land van oorsprong / herkomst van de goederen

INCOTERM

Contactgegevens van een eventueel gebruikte douane-agent

Bovenstaande checklist kunt u hier downloaden zodat u deze kunt uitprinten en bij elke zending opnieuw kunt afvinken. Indien er gegevens van u ontbreken, of uw goederenomschrijving niet correct is, of uw documenten bereiken ons na 16.00 uur dan kunnen wij uw zending helaas niet verladen naar het VK. Uw zending zal dan dus vertraging oplopen. 
 

Contact

Wij als Mainfreight zijn er klaar voor en gaan de komende tijd met veel vertrouwen tegemoet. De eerste zendingen zijn succesvol in het VK aangekomen en afgehandeld. Onze Brexit website hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier de Brexit presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Daarnaast kunt u op de site van de Europese Commissie (trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/) nog meer informatie vinden over transport naar douanelanden.

Heeft u nu nog vragen of heeft u hulp nodig aangaande de Brexit? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze douane team via het mailadres: brexit@be.mainfreight.com.

 

Brexit Update 14 December 2020

Met nog maar 3 weken te gaan komt de Brexit nu echt dichterbij. Deal of no-deal: vanaf 1 januari 2021 gelden in het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk onherroepelijk douaneformaliteiten. Alle zendingen van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK) worden douaneplichtig en dus dient de verzender bij iedere zending de juiste documenten en douanedata aan te leveren. 
 
Aangezien de impact op de transportsector nog steeds onduidelijk is, zijn de gevolgen voor de kosten en transsittijden nog niet te voorspellen. Op dit moment zien wij een significante stijging van volumes van en naar het Verenigd Koninkrijk. Deze pre-Brexit volumes zien wij bij onze eigen klanten en in de markt. De wachttijden binnen de verschillende schakels van de logistieke keten nemen enorm toe waardoor er voor groupage zendingen vertraging in de uitlevering ontstaat (1-2 dagen). De huidige verwachting is dat we door de enorme volumes voor zendingen vanaf 22 december geen reguliere vertrekken meer kunnen garanderen met een aankomst voor 1 januari. Voor boekingen vanaf 22 december vragen we u dan ook vriendelijk om deze boekingen te voorzien (digitaal) van een pakbon en factuur omdat deze zendingen mogelijk al douaneplichtig zullen zijn. LTL en FTL zendingen (> 2 laadmeter) zijn vanaf vandaag volledig op aanvraag omdat we, voor deze grotere zendingen, de capaciteit ook niet meer kunnen garanderen. Wij houden u hierover op de hoogte via SCEU/Mainchain. U kunt met vragen ook contact opnemen met onze UK afdeling (uk@be.mainfreight.com).
 
Laat uw factuur en paklijst alvast controleren voor 1 januari
Graag willen wij u als service aanbieden om alvast uw factuur en paklijst te delen met brexit@be.mainfreight.com. Wij zullen dan voor u kijken of uw factuur en paklijst aan alle eisen voldoet om de aangifte van uw goederen verder te verzorgen. Om te weten welke informatie er op uw factuur en paklijst moet staan verwijzen wij u graag naar de sheet 15 van de Brexit presentatie. Indien er gegevens van u ontbreken, of uw goederenomschrijving niet correct is, of uw documenten bereiken ons na 16.00 uur dan kunnen wij uw zending na 1 januari niet verladen naar het VK. Uw zending zal dan helaas vertraging oplopen. Door nu gebruik te maken van onze controle heeft u nog voldoende tijd om ontbrekende informatie voor 1 januari op uw factuur of paklijst te gaan vermelden. U bent dan volledig Brexit-ready!
 
Ierland & Noord-Ierland
Wij krijgen veel vragen aangaande onze transittijden en routes naar (Noord-) Ierland. Momenteel beleveren wij het gehele Ierse eiland via Dublin. Wij vertrekken met zowel trailers als containers naar Ierland en op deze manier houden wij alle opties voor onszelf open. Wanneer blijkt dat een bepaalde route niet langer optimaal is door Brexit congestie dan zullen wij daar meteen actie op ondernemen en u hierover informeren.

Verpakkingshout bij import en export na Brexit
Neem geen risico bij uw handel met het Verenigd Koninkrijk. Gebruik alleen verpakkingshout (zoals pallets, houten kratten, kisten, kabelhaspel en stuwhout om de lading vast te zetten) dat behandeld is tegen schadelijke organismen en gemarkeerd is volgens de internationale standaard ISPM 15. Deze standaard wordt ná Brexit verplicht. 

Bied uw ontvanger in het VK de helpende hand
Het kan zijn dat uw klant in het VK u om hulp vraagt bij de voorbereidingen op de Brexit. Voor de douaneafhandeling in het VK kan uw klant gebruik maken van onze partner Davies Turner. Deze zal dan voor uw klant de douaneafhandeling in het VK verzorgen. Mocht uw klant hier gebruik van willen maken, laat dit dan even weten via brexit@be.mainfreight.com en wij zullen zorgen dat Davies contact opneemt met uw klant. Vermeld in de mail a.u.b. de naam en het mailadres van uw contactpersoon.
 
Contact
U kunt voorlopig gewoon zendingen blijven versturen van en naar het Verenigd Koninkrijk zoals u gewend bent. Indien er meer duidelijkheid komt over de precieze invulling en gevolgen van de Brexit, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.  

Onze Brexit pagina's hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier de Brexit presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Daarnaast kunt u op de site van de Europese Commissie (trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/) nog meer informatie vinden over transport naar douanelanden.

Heeft u nu nog vragen of wilt u verder praten over de Brexit? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze douaneafdeling via het mailadres: brexit@be.mainfreight.com.
 

Brexit Update 4 December 2020

In onze vorige Updates hebben we u geïnformeerd over de Incoterms die we zullen hanteren voor zendingen van en naar het VK alsook over de mogelijkheden tot afhandeling van al uw douaneformaliteiten met Mainfreight. Hierbij kwam er nog een formulier voor directe vertegenwoordiging en ook de tarieven die bij de verschillende douane-gerelateerde diensten horen.

Preparation time is never wasted time
Nu de Brexit echt wel heel dichtbij komt, benadrukken we het belang van een goede voorbereiding. In de eerste plaats van onze kant en dat betekent dus dat wij u helpen met uw voorbereiding. 

Daarom bieden wij u in bovenstaande een korte presentatie aan met alle belangrijke info en elementen waar u moet op voorbereid zijn.
Deze elementen zijn:
-    Onze lead-times
-    Hoe u uw zendingen kunt boeken
-    U verzekeren van een EORI-nummer
-    Opzoeken welke HS-codes uw producten hebben
-    Beslissen welke Incoterms u wilt hanteren
-    Onze tarieven
-    Welke documenten en informatie u nodig hebt voor een zending 

Controle van uw factuur en paklijst voor 1 januari 2021
Mainfreight biedt u graag aan om uw paklijst en factuur met ons te delen via brexit@be.mainfreight.com zodat we deze alvast kunnen controleren of deze geschikt is voor wanneer u wilt exporteren naar het VK. 
Zo weet u nog voor de Brexit of uw documenten voldoen aan de vereisten van de douane. Om te weten welke zending er allemaal op deze moet staan kunt u slide 16 van de presentatie nagaan. 
Vanaf 1 januari 2021 is het zo dat indien er bepaalde informatie ontbreekt op deze documenten, Mainfreight uw zending niet kan voorzien van de juiste documenten om deze te verschepen. 
Door in te gaan op deze controle heeft u nog voldoende tijd om dit proces op punt te zetten en bent u klaar voor het post-Brexit tijdperk.

Huidige wachttijden in Calais
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. Door de hoge pre-Brexit volumes ontstaan er lange files voor de Eurotunnel. Ook Mainfreight krijgt hiermee te maken. Natuurlijk doen we alles wat we kunnen om uw zendingen zo spoedig mogelijk in het VK te krijgen. Desalniettemin vragen we om uw begrip bij eventuele vertragingen. 

Directe vertegenwoordiging
Finaal wijzen we graag nog even op onze vorige communicatie waarin we de vraag stelden om het document rond de directe vertegenwoordiging in te vullen en door te sturen, in geval u graag met Mainfreight samen werkt voor de opmaak van uw douaneformaliteiten.

Indien u nog bijkomende vragen heeft hieromtrent, gelieve contact op te nemen met uw accountmanager of via brexit@be.mainfreight.com

Brexit Update 16 November

Begin januari hebben we u voor het laatst via deze nieuwsbrief geïnformeerd over de aankomende Brexit. Inmiddels heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaten op 31 januari van dit jaar, en geldt er nu een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. 
Alle EU-wetten blijven gelden in deze periode, wat wil zeggen dat er voor burgers en bedrijven niks verandert. Ook voor u, als bedrijf die handel drijft met het VK veranderde er tot nog toe niks. 
Een verlenging van deze overgansperiode zit er normaal gesproken niet meer in. Het VK heeft duidelijk gemaakt dat het geen bijkomende verlenging wil. 
 
Deal of no-deal: het staat vast dat douaneformaliteiten een onderdeel worden van de handel met het VK. Dit wil zeggen dat goederen zullen uitgeklaard moeten worden uit de EU en worden ingeklaard in het VK en visa versa. Daarnaast is het zo dat uw zendingen in de toekomst vergezeld moeten zijn van meer informatie en documentatie dan tot op heden het geval was. Om dit proces in orde te brengen bestaan er een aantal verschillende modaliteiten waarin wij als Mainfreight u graag bijstaan in de toekomst. Dit i.s.m. onze douanepartner. 
 
De afgelopen maanden hebben wij ons als Mainfreight daarom verder voorbereid op de Brexit.  Ook de komende 50 dagen zullen wij gebruiken om de laatste zaken te regelen. De hoogste tijd om samen met u de gekozen oplossing definitief te maken. We vragen u hierbij na te denken over de Incoterms en de uitvoering van  douaneactiviteiten. Iets waarbij wij u ook graag van dienst zijn. 
 
Wij zouden u dan ook vragen om reeds na te denken over een aantal zaken, bijvoorbeeld of u de douaneformaliteiten zelf wilt regelen of u deze liever door ons en onze douanepartner laat afhandelen. Daarnaast kan het misschien al nuttig zijn om even na te gaan wat de HS-codes (Harmonized System-codes) zijn van uw goederen. Dit kan via de volgende link die u naar de website van de Britse overheid stuurt. Ook zult u alsook uw bestemmeling moeten beschikken over een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification number). Meer informatie over dit nummer alsook hoe u dit nummer kunt aanvragen vind u op deze website: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financi%C3%ABn-eori/eori
 
ICC Incoterms® 2020
Bij een internationale transactie spreken koper en verkoper meestal een ICC Incoterms® 2020-regel af. Deze bepaalt de rechten en plichten van beide partijen met betrekking tot het transport, verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten. Wie op dit moment nog niet buiten de EU handelt, kan zomaar condities hebben afgesproken die na 1 januari 2021 ongunstig uitpakken. Geef daarom bijzondere aandacht aan de toepassing van de ICC Incoterms® 2020:

Brexit-Incoterms.png


Ex Works (EXW)
De Incoterm® Ex Works (EXW) brengt de minste verplichtingen mee voor de verkoper. Hij hoeft zijn goederen alleen maar op een afgesproken plaats - vaak zijn bedrijfspand, werkplaats of opslagruimte - klaar te zetten voor de koper.
EXW is voor de koper een 'onvriendelijke' Incoterm®, want hij moet het hele transport zelf regelen. Hij draagt alle kosten, verbonden aan het vervoer naar de eindbestemming. Ook draagt hij het risico van verlies of schade aan de goederen vanaf het moment dat hij de goederen in ontvangst neemt op de afgesproken plaats. De koper is zelfs verantwoordelijk voor het laden van de goederen in het voertuig.
EXW is niet geschikt voor exportzendingen. Vanaf 1 oktober 2020 moet de exporteur die genoemd wordt in de uitvoeraangifte gevestigd zijn in de EU. De koper van buiten de EU zal dus een andere partij, zoals een logistiek dienstverlener of douane-expediteur uit de EU, bereid moeten vinden om op te treden als exporteur voor de uitvoeraangifte.
Ook geldt dat de koper bij EXW verantwoordelijk is voor het regelen van een uitvoervergunning of van andere uitvoerdocumenten, mocht dat nodig zijn.
 
Delivered At Place (DAP)
De Incoterm® Delivered At Place (DAP) brengt veel verplichtingen mee voor de verkoper. De verkoper regelt en betaalt het vervoer tot de afgesproken plaats van bestemming. Hij draagt ook het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen, nog niet gelost, overdraagt aan de koper op deze afgesproken plaats van bestemming (ofwel plaats van levering).
Beschrijf bij DAP het punt binnen de afgesproken plaats van bestemming zo duidelijk mogelijk. Omdat dit de plaats is waar het risico van verlies of schade aan de goederen overgaat van verkoper op koper (plaats van levering). De koper draagt de kosten van het lossen op de afgesproken plaats van bestemming. 
De verkoper moet, als de bestemming van de goederen buiten de Europese Unie (EU) ligt, de uitvoeraangifte bij de douane regelen. Verder is hij verantwoordelijk voor het regelen van een uitvoervergunning of van andere uitvoerdocumenten, als dit nodig is. Voor de invoer in het bestemmingsland regelt de koper de douaneformaliteiten en de betaling van eventuele invoerbelastingen. Ook vraagt de koper, indien nodig, lokale invoerdocumenten aan (bijvoorbeeld een invoervergunning).
 
Delivered Duty Paid (DDP)
De Incoterm® Delivered Duty Paid (DDP) brengt de meeste verplichtingen mee voor de verkoper. Hij regelt en betaalt het vervoer tot de afgesproken plaats van bestemming. Hij is verantwoordelijk voor de inklaring en betaalt de eventuele invoerheffingen in het bestemmingsland, zoals invoerrechten en/of invoer-btw. Verder draagt hij het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen, nog niet gelost, overdraagt aan de koper op de afgesproken plaats van bestemming (ofwel plaats van levering).
Beschrijf bij DDP het punt binnen de afgesproken plaats van bestemming zo duidelijk mogelijk. Omdat dit de plaats is waar het risico van verlies of schade aan de goederen overgaat van verkoper op koper (plaats van levering). De koper draagt de kosten van het lossen op de afgesproken plaats van bestemming.
Bij DDP ben je ook verantwoordelijk voor de inklaring bij de douane in het land van bestemming. Je draagt in dat geval de kosten verbonden aan de inklaring, inclusief de eventueel verschuldigde invoerbelastingen zoals invoerrechten, invoer-btw of andere lokale invoerheffingen. Ook moet je zorgen voor eventuele documenten die nodig zijn om de goederen in te klaren, zoals een invoervergunning.
 

Volumes en capaciteit Q4 2020

Op dit moment zien we een stijging van volume van en naar het Verenigd Koninkrijk bij onze klanten. Wij verwachten 2 extra drukke maanden door Brexit gerelateerd volume. Wij vragen u om ons vroegtijdig te informeren over uw toenemende volumes zodat we hier rekening mee kunnen houden in onze planning en capaciteit. Mocht het zo zijn dat we de stijgende volumes in combinatie met de beschikbare capaciteit niet kunnen handelen dan zullen wij u hierover nader informeren.
 

Business as usual

Wat betekent dit alles voor nu? U kunt voorlopig gewoon zendingen blijven versturen van en naar het Verenigd Koninkrijk zoals u gewend bent. Indien er meer duidelijkheid komt over de precieze invulling en gevolgen van de Brexit, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

Contact

Heeft u nu nog vragen over de Brexit? Neem dan contact met uw accountmanager op of onze douane-afdeling via het mailadres: brexit@be.mainfreight.com

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over de Brexit? Neem nu contact op met één van onze brexit specialisten.

Contact

Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken functionele en analytische cookies op onze website om een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarnaast gebruiken we trackingcookies die informatie over u kunnen verzamelen en die uw internetactiviteiten binnen onze website, en mogelijk ook buiten onze website, kunnen volgen. Deze informatie wordt gebruikt om de effectiviteit van onze reclame via verscheidene kanalen te meten en om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Klik op [Akkoord] of [Niet akkoord] om cookies te accepteren of te weigeren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie. Houd er rekening mee dat als cookies uitgeschakeld zijn, u een mindere ervaring zult hebben met sommige functies.