MFT (NZX) $74.49 NZD

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดก็ตามของ Mainfreight (mainfreight.nl, mainfreight.com, owenstransport.com.au,  chemcouriers.com.au, owens.co.nz, mainchain.net, dailyfreight.co.nz, mainfreightcareers.com) หรือแอปพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Mainfreight (รวมเรียกว่า “บริการ”) จะพบว่าเราใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เราติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตของคุณ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณจะจัดเก็บไว้ในไฟล์เหล่านี้ เราจะติดตั้งคุกกี้เหล่านี้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเสมอ ซึ่งรวมถึง กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation) และพระราชบัญญัติโทรคมนาคม (Telecommunications Act) เนื่องจากเราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราและถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ได้ตลอดเวลา เราจึงแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เป็นประจำ ถ้อยแถลงเกี่ยวถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ลงวันที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562

เพราะเหตุใด Mainfreight จึงใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

•คุกกี้สำหรับการทำงาน: เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างสมบูรณ์

•คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์: เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

•คุกกี้สำหรับการติดตาม: เพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

ในถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ เราอธิบายให้ทราบว่าคุกกี้แต่ละประเภทเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง  มีคุกกี้บางประเภทที่เราใช้บริการจากบริษัทอื่น โดยเราจะแจ้งเว็บไซต์ของบริษัทในกรณีดังกล่าวนี้ให้คุณเข้าไปอ่านเพื่อทราบว่าพวกเขาดำเนินการกับข้อมูลอย่างไรบ้าง

คุกกี้สำหรับการทำงาน: เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างสมบูรณ์

เราใช้งานคุกกี้สำหรับการทำงานเสมอ เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณสำหรับการติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดการล็อกอินหรือค่ากำหนดด้านภาษาของคุณ นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเดิมทุกครั้งเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น คุกกี้เหล่านี้จึงติดตั้งแบบเป็นตัวเลือกอัตโนมัติและจะไม่โดนลบออก หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ประเภทนี้

ในทางกฎหมายแล้วการติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์: สำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์

เราใช้คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไร ข้อมูลนี้นับเป็นโอกาสให้เราปรับปรุงการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลของเราให้ดีขึ้น คุกกี้ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้ (รายการนี้ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด):

•ระยะเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา

•ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน (พีซ๊/โน้ตบุ้ค โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต)

•ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน

อาจมีการใช้งานผู้ให้บริการภายนอกต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคุกกี้ระหว่างการเยี่ยมชมของคุณ:

Google

ติดตั้งคุกกี้ตลอดเว็บไซต์ของเราโดย Google ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันเป็นส่วนหนึ่งของบริการ "Analytics" เราใช้บริการนี้เพื่อติดตามและรายงานว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร Google อาจให้ข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก หาก Google มีอำนาจตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าว หรือหากบุคคลภายนอกดำเนินการกับข้อมูลในนามของ Google เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังกล่าว เราไม่อนุญาตให้ Google ใช้งานข้อมูลการวิเคราะห์สำหรับบริการอื่นของ Google 

ข้อมูลที่ Google เก็บรวบรวมนี้จะไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ จะไม่มีการให้ที่อยู่ IP ของคุณโดยเด็ดขาด ข้อมูลนี้จะได้รับการถ่ายโอนไปยัง Google เพื่อให้จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา Google จะดำรงไว้ซึ่งหลักการว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) และอยู่ภายใต้แผนงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่า การคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google แจ้งเพื่อให้คุณทราบว่า Google ใช้งานข้อมูลอย่างไรบ้าง

เนื่องจากเราตั้งค่า Google Analytics ตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว จึงไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

ในทางกฎหมายแล้วการติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

คุกกี้สำหรับการติดตาม: เพื่อติดตามประสิทธิภาพโฆษณาของเรา

Hotjar

ในพอร์ทัลหลักของเรา คุกกี้จะถูกวางจากบริษัท Hotjar ในมอลตาและเก็บไว้ในไอร์แลนด์ เราใช้ Hotjar เพื่อที่จะทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้ดีขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการและประสบการณ์นี้ Hotjar เป็นบริการทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเข้าใจประการณ์ผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น (เช่น เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้า ลิงก์ใดบ้างที่ผู้ใช้เลือกคลิก สิ่งที่ผู้ใช้ชอบและไม่ชอบ ฯลฯ) และนี่ทำให้เราสร้างและรักษาบริการของเราด้วยข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

สำหรับการวางคุกกี้เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ เนื่องจากจุดประสงค์ของการจัดวางคุกกี้เหล่านี้คือการปรับปรุงเว็บไซต์ ในทางกฎหมายแล้วการติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hotjar แจ้งเพื่อให้คุณทราบว่า Hotjar ใช้งานข้อมูลอย่างไรบ้าง

เราจะติดตั้งคุกกี้สำหรับการติดตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางพาณิชย์ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่เราแล้วเท่านั้น คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาได้ อาจมีการใช้งานระบบภายนอกต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคุกกี้ระหว่างการเยี่ยมชมของคุณ:

Google

ติดตั้งคุกกี้ตลอดเว็บไซต์ของเราโดย Google ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันเป็นส่วนหนึ่งของบริการ "Adwords"- และ “Doubleclick” เราใช้งานบริการเหล่านี้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงโฆษณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและดึงดูดใจสำหรับคุณ  Google อาจให้ข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก หาก Google มีอำนาจตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าว หรือหากบุคคลภายนอกดำเนินการกับข้อมูลในนามของ Google เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังกล่าว เราไม่อนุญาตให้ Google ใช้งานข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้สำหรับบริการอื่นของ Google 

ข้อมูลที่ Google เก็บรวบรวมนี้จะไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ จะไม่มีการให้ที่อยู่ IP ของคุณโดยเด็ดขาด ข้อมูลนี้จะได้รับการถ่ายโอนไปยัง Google เพื่อให้จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา Google จะดำรงไว้ซึ่งหลักการว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) และอยู่ภายใต้แผนงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่า การคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google แจ้งเพื่อให้คุณทราบว่า Google ใช้งานข้อมูลอย่างไรบ้าง

ในทางกฎหมายแล้วการติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ได้ต้องได้รับความยินยอมก่อน

การเปลี่ยนหรือการลบการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

คุณจะพบกับภาพรวมเกี่ยวกับคุกกี้ทั้งหมดที่เราอาจติดตั้งพร้อมด้วยวัตถุประสงค์และระยะเวลาจัดเก็บไฟล์เหล่านี้ ที่นี่ 

จะมีการจัดเก็บคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณและถ่ายโอนไปยังเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น ในฐานะผู้ใช้ คุณจึงสามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถปิดการใช้งานหรือจำกัดการส่งข้อมูลคุกกี้ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ สามารถลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ได้ตลอดเวลาผ่านฟังก์ชันช่วยเหลือของเบราว์เซอร์คุณ ตลอดจนดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ในขั้นตอนอัตโนมัติ และในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมในการติดตั้งคุกกี้จำเพาะประเภทที่ต้องได้รับความยินยอมก่อนไปแล้วนั้น คุณสามารถถอนคำยินยอมนั้นได้ตลอดเวลา 

คำถามและการติดต่อ

คุณสามารถติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ สิทธิ์ของคุณ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ที่:

Mainfreight Holding BV

FAO Data Protection Officer

Industriestraat 10

7041 GD ’s-Heerenberg

The Netherlands

privacy@eu.mainfreight.com

เราใช้งานคุกกี้อย่างไร

เราใช้งานคุกกี้ในเชิงการวิเคราะห์และการทำงานบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อการติดตาม ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและติดตามกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของคุณภายในและอาจภายนอกเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วย ข้อมูลนี้จะนำมาใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพโฆษณาของเราจากช่องทางต่างๆ คลิก [เห็นด้วย] หรือ [ไม่เห็นด้วย] เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ คุณสามารถถอนคำยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปยังคำถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โปรดทราบว่าหากปิดใช้งานคุกกี้ คุณจะเสียประสบการณ์เกี่ยวกับบางคุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น การติดตาม