Hướng dẫn về Cookie

Cookie là gì?

Nếu bạn truy cập trang web của Mainfreight (mainfreight.nl, mainfreight.com, owenstransport.com.au, chemcouriers.com.au, owens.co.nz, mainchain.net, dailyfreight.co.nz, mainfreightcareers.com) hoặc ứng dụng di động của Mainfreight (“Dịch vụ”), chúng tôi có sử dụng cookie. Cookie là những tệp tin văn bản nhỏ, được chúng tôi lưu trữ trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Thông tin về lần truy cập website của bạn sẽ được lưu trữ trong những tệp tin này. Chúng tôi luôn đặt cookie theo đúng quy định pháp lý hiện hành về dữ liệu cá nhân, bao gồm Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung và Luật Truyền thông. Vì chúng tôi có thể thay đổi nội dung trên website và Hướng dẫn về Cookie bất cứ lúc nào, nên chúng tôi đề nghị bạn thường xuyên kiểm tra những nội dung này. Hướng dẫn về Cookie này có hiệu lực từ tháng 5 năm 2019.

Tại sao Mainfreight sử dụng cookie?

Chúng tôi sử dụng một vài loại cookie cho các mục đích sau đây:
• Cookie chức năng: để giúp website của chúng tôi hoạt động ổn định;
• Cookie phân tích: để phân tích việc sử dụng website của chúng tôi;
• Cookie theo dõi: cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa.

Trong hướng dẫn về cookie này, chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của các loại cookie. Đối với một vài loại cookie, chúng tôi sử dụng dịch vụ từ các công ty khác. Trong trường hợp này, chúng tôi giới thiệu bạn đến website của công ty đó để có thể đọc về cách thức họ sẽ xử lý thông tin.

Cookie chức năng: để giúp website của chúng tôi hoạt động ổn định
Chúng tôi luôn luôn đặt cookie chức năng. Chúng cần thiết để website có thể hoạt động ổn định. Chúng tôi không cần yêu cầu bạn chấp thuận cookie này, vì mục đích của những cookie này là để

cải thiện hiệu quả hoạt động của website. Chẳng hạn, chúng tôi có thể sử dụng những cookie này để lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn hoặc ngôn ngữ bạn thường sử dụng. Thêm vào đó, chúng tôi cũng sử dụng cookie này để đảm bảo rằng bạn không cần phải luôn cung cấp những thông tin giống nhau khi truy cập website của chúng tôi. Vì vậy, loại cookie này sẽ được cài đặt mặc định và sẽ không bị xóa đi nếu bạn không chấp nhận cookie.

Cơ sở pháp lý khi sử dụng các loại cookie này là: lợi ích hợp pháp.

Hotjar

Trong cổng Mainchain của chúng tôi, cookie được đặt từ công ty Hotjar, một công ty Maltese và được lưu trữ ở Ireland. Chúng tôi sử dụng Hotjar để hiểu rõ hơn các nhu cầu người dùng và để tối ưu dịch vụ và trải nghiệm này. Hotjar là một dịch vụ công nghệ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn trải nghiệm của người dùng (ví dụ khoảng thời gian họ dừng lại trên các trang, họ nhấp vào liên kết nào, những gì người dùng thích và không thích v.v…) và việc này giúp chúng tôi xây dựng và duy trì dịch vụ có sự phản hồi của người dùng.

Việc đặt các cookie này không cần đến sự đồng thuận của bạn do mục đích của nó là để nâng cao chất lượng trang web. Cơ sở pháp lý của việc đặt các cookie này là: lợi ích hợp pháp.

Bản trình bày Quyền riêng tư của Hotjar cho bạn biết cách Hotjar sử dụng thông tin như thế nào.

Cookie phân tích: để phân tích website

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để phân tích người truy cập sử dụng website của chúng tôi như thế nào. Thông tin này mang tới cho chúng tôi cơ hội để cải thiện dịch vụ, sản phẩm và thông tin của mình. Mục đích của cookie này là nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của website. Chúng tôi sử dụng cookie này để lưu trữ những thông tin sau đây (danh sách này chưa đầy đủ):
• Lượng thời gian bạn sử dụng trên website của chúng tôi;
• Loại thiết bị mà bạn đang sử dụng (máy tính để bàn/máy tính xách tay, điện thoại di động hoặc máy tính bảng);
• Loại trình duyệt web bạn đang sử dụng;
Các bên khác dưới đây có thể được sử dụng để thiết lập cookie trong khi bạn truy cập:

Google
Thông qua trang web của chúng tôi, cookie được đặt từ công ty Google của Mỹ như là một phần của dịch vụ “Analytics”. Chúng tôi sử dụng dịch vụ này để theo dõi và lấy báo cáo về cách mà người truy cập sử dụng website.
Google có thể cung cấp thông tin này cho bên thứ ba nếu Google có trách nhiệm pháp lý phải thực hiện điều đó, hoặc nếu bên thứ ba xử lý thông tin đại diện cho Google. Chúng tôi không tác động đến điều này. Chúng tôi không cho phép Google sử dụng các phần thông tin phân tích thu được từ những dịch vụ khách của Google.

Thông tin mà Google thu thập được ẩn danh tối đa. Địa chỉ IP của bạn không được cung cấp rõ ràng. Thông tin được chuyển tới và lưu trữ bởi Google trên máy chủ tại Mỹ. Google vẫn duy trì nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư và được liên kết với chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là có một mức độ bảo vệ phù hợp đối với việc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Hướng dẫn Quyền riêng tư của Google cho bạn biết cách Google sử dụng thông tin.

Do chúng tôi đã thiết lập Google Analytics tuân theo đúng quy định pháp lý về quyền riêng tư, nên không cần sự đồng ý của bạn từ trước.
Cơ sở pháp lý khi sử dụng các loại cookie này là: lợi ích hợp pháp.

Cookie theo dõi: để theo dõi hiệu quả của quảng cáo

Chỉ trong trường hợp bạn đã cho phép chúng tôi từ trước, chúng tôi sẽ đặt cookie theo dõi cho mục đích thương mại. Những cookie này giúp chúng tôi phân tích hiệu quả của các quảng cáo. Các hệ thống dưới đây có thể được sử dụng để đặt những loại cookie này trong khi bạn truy cập.

Google
Thông qua trang web của chúng tôi, cookie được đặt từ công ty Google của Mỹ như một phần của dịch vụ "Adwords"- và “Doubleclick”. Chúng tôi sử dụng dịch vụ này để theo dõi người truy cập website. Mục đích là nhằm hiển thị quảng cáo phù hợp và thu hút bạn. Google có thể cung cấp thông tin này cho bên thứ ba nếu Google có trách nhiệm pháp lý phải thực hiện điều đó, hoặc nếu bên thứ ba xử lý thông tin đại diện cho Google. Chúng tôi không tác động đến điều này. Chúng tôi không cho phép Google sử dụng các phần thông tin phân tích thu được từ những dịch vụ Google khác.

Thông tin mà Google thu thập được ẩn danh tối đa. Địa chỉ IP của bạn không được cung cấp rõ ràng. Thông tin được chuyển tới và lưu trữ bởi Google trên máy chủ tại Mỹ. Google vẫn duy trì nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư và được liên kết với chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là có một mức độ bảo vệ phù hợp đối với việc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Hướng dẫn Quyền riêng tư của Google cho bạn biết cách Google sử dụng thông tin.

Cơ sở pháp lý khi sử dụng các loại cookie này là: được chấp thuận.

Thay đổi hoặc xóa cài đặt cookie

Bạn sẽ tìm thấy Tại đây tổng quan về mọi loại cookie mà chúng tôi có thể áp dụng, với mục đích gì và chúng tôi sẽ lưu trữ các tệp tin này trong bao lâu.
Các cookie này được lưu trữ trên thiết bị của bạn và được truyền từ thiết bị tới website của chúng tôi. Vì vậy, là một người dùng, bạn cũng có toàn quyền kiểm soát việc sử dụng cookie. Bằng việc thay đổi cài đặt của trình duyệt, bạn có thể vô hiệu hóa hoặc giới hạn việc truyền cookie. Cookie đã được lưu trữ có thể bị xóa bất cứ lúc nào thông qua chức năng Trợ giúp trên trình duyệt của bạn. Điều này cũng có thể được thực hiện thông qua một quá trình tự động. Vì vậy trong trường hợp bạn đã cho phép đặt một loại cookie cụ thể trong phạm vi đồng ý nếu cần thiết, bạn cũng có thể rút lại sự chấp thuận đó vào bất cứ lúc nào.

Câu hỏi và liên hệ

Để biết thêm thông tin về hướng dẫn cookie, quyền của bạn hoặc quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở các khía cạnh khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:
Mainfreight Holding BV
FAO Data Protection Officer
Industriestraat 10
7041 GD ’s-Heerenberg
The Netherlands
privacy@eu.mainfreight.com

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào

Chúng tôi sử dụng các chức năng và phân tích của cookie trên website để mang đến trải nghiệm người dùng tối ưu. Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng chức năng theo dõi của cookie để có thể thu thập thông tin về bạn và theo dõi các hoạt động trên internet của bạn bên trong và cả bên ngoài website. Thông tin này sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo của chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau. Bấm vào [Đồng ý] hoặc [Không đồng ý] để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn có thể rút lại chấp thuận của mình vào bất kỳ thời điểm nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn về cookie của chúng tôi. Xin lưu ý nếu tắt cookie, bạn sẽ có trải nghiệm kém hơn đối với một số tính năng, ví dụ như tính năng theo dõi không còn khả dụng.