คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

อัปเดตล่าสุด: 7 พฤศจิกายน 2019

คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ Mainfreight Limited (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า: “Mainfreight”) ในคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะอธิบายว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลใด เราทำอะไรกับข้อมูลเหล่านั้น และท่านมีสิทธิ์อะไรบ้าง เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (The General Data Protection Regulation หรือ GDPR และพระราชบัญญัติการโทรคมนาคม (Telecommunications Act) คำชี้แจงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบเนื้อหานี้เป็นประจำ คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019 เป็นต้นไป

Mainfreight จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติตาม ข้อมูลส่วนบุคคลจะมิถูกจัดเก็บไว้นานเกินความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับการรวบรวม เว้นแต่จัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

Mainfreight ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้ต้องประมวลผลตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมหรือปฏิบัติตามข้อตกลง Mainfreight ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด หรือ Mainfreight มีสิทธิ์ตามกฎหมายให้ประมวลผลได้ หากท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา หากการประมวลผลดังกล่าวเป็นไปตามความยินยอมของท่านแต่ผู้เดียว การประมวลผลดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันทีที่ท่านถอนความยินยอม

เพื่อความชัดเจน คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกแบ่งเป็นหลายข้อ:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์: โดยใช้เว็บไซต์และแอพของเรา


นอกเหนือจากคุกกี้ที่เราอาจใช้ ตามที่ได้กล่าวถึงในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ mainfreight.comowenstransport.com.auchemcouriers.com.auowens.co.nzmainchain.netdailyfreight.co.nzsystemplus.nl และผ่านแอพพลิเคชันมือถือของ Mainfreight (ซึ่งจะเรียกว่า “บริการ”)

ติดต่อกับ Mainfreight

เว็บไซต์ได้ให้ข้อมูลการติดต่อ Mainfreight ไว้หลายช่องทาง เช่น ท่านสามารถขอข้อมูล โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับบริการของเรา เช่น การขนส่ง ลอจิสติกส์/คลังสินค้า/VAL และการขนส่งทางทะเลหรือทางอากาศ เพื่อให้สามารถตอบคำขอข้อมูลของท่านได้ เราจำเป็นต้องได้ชื่อ ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่าน

ท่านมีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา บริษัทของเรา หรือบริการของเราหรือไม่ คำติชมของท่านจะช่วยให้เราปรับปรุงบริการของเราต่อไป เราถามชื่อ ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่าน เพื่อให้เราสามารถติดต่อท่านได้หลังได้รับคำติชมหรือข้อร้องเรียนของท่าน หลังจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมในแบบฟอร์มการติดต่อเท่านั้น เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อกิจการอีกด้วย

หากท่านใช้แอพพลิเคชันมือถือของ Mainfreight ท่านจะสามารถแบ่งปันตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (โดยประมาณ) ของอุปกรณ์ของท่านกับเราได้ เราประมวลผลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (โดยประมาณ) ของอุปกรณ์ของท่าน หลังจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมเพื่อให้เราดำเนินการดังกล่าวนี้แล้ว เราจะประมวลผล เพื่อระบุและแสดงตำแหน่งสำนักงาน/คลังเก็บพัสดุของ Mainfreight และรายละเอียดการติดต่อที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเก็บอยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในนิวซีแลนด์

ขอใบเสนอราคาและการคำนวณราคา

เพื่อขอใบเสนอราคาแบบไม่มีข้อผูกพันสำหรับการขนส่งของท่าน ท่านต้องฝากชื่อ ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่านไว้ เราจะส่งใบเสนอราคาแบบไม่มีข้อผูกพันให้ท่านทางอีเมล เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เฉพาะเมื่อเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอใบเสนอราคาของท่านเท่านั้น เพื่อให้เราจัดเตรียมใบเสนอราคาได้อย่างเหมาะสม ท่านต้องระบุที่อยู่และประเทศต้นทางและปลายทางของสินค้านั้น ๆ

เครื่องมือ Rijo

เป็นไปได้ที่จะคำนวณราคาของการส่งสินค้าของท่านทางออนไลน์โดยตรง ผ่านเครื่องมือ Rijo ของเรา เครื่องมือนี้เข้าถึงได้ผ่านทางปุ่มกลม ๆ ที่เขียนว่า “Calculate your price and book your shipment” (คำนวณราคาของท่านและจองการขนส่งสินค้า) ในการใช้เครื่องมือนี้ ท่านจะทราบราคาและจองการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อการนี้ ท่านต้องระบุประเทศและรหัสไปรษณีย์ของต้นทางและปลายทาง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะส่งด้วย หลังจากที่ท่านได้เลือกใบเสนอราคาและผู้ให้บริการลอจิสติกส์แล้ว เราจะขอให้ท่านระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางที่จะไปรับและส่งสินค้า ซึ่งสามารถเป็นที่อยู่ส่วนตัวได้ ท่านยังต้องระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลผู้ติดต่อของที่อยู่ทั้งสองแห่งทั้งสถานที่รับและส่งสนค้า ซึ่งสามารถติดต่อได้หากไม่มีใครอยู่

ท่านอาจยอมรับหรือปฏิเสธใบเสนอราคานี้ได้โดยตรง Mainfreight จะไม่รับข้อมูลที่ท่านกรอกจนกว่าท่านจะยอมรับใบเสนอราคา หากท่านยอมรับใบเสนอราคา ท่านจะได้รับอีเมลโดยอัตโนมัติและจะได้รับอีเมลที่มีข้องมูลการล็อกอินสำหรับเครื่องมือนี้สำหรับการขนส่งในอนาคต

Mainchain

บนเว็บไซต์และแอพของเรา ท่านสามารถสร้างบัญชีขึ้นเพื่อการใช้งาน Mainchain ซึ่งเป็นพอร์ทัลลูกค้าออนไลน์ เพื่อสร้างบัญชี เราขอให้ท่านระบุชื่อต้นและนามสกุล ชื่อบริษัท จังหวัดและประเทศที่บริษัทของท่านตั้งอยู่ ที่อยู่อีเมลของท่านและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เราต้องการข้อมูลเหล่านี้เพื่อติดตามผลคำร้องขอข้อมูล ใบเสนอราคา และการขนส่งของท่าน ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการจัดเก็บภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในนิวซีแลนด์

ลูกค้า

การจัดส่งของท่าน

ทันทีที่ท่านขอให้มีการจัดส่งสินค้าและ/หรือยอมรับใบเสนอราคาของเรา ท่านสามารถได้รับการแจ้งเตือนการจัดส่งผ่านทาง SMS หรืออีเมล หากท่านได้กำหนดความประสงค์ในการรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ล่วงหน้า หากท่านยอมรับใบเสนอราคาของเราผ่านทางเครื่องมือ Rijo ท่านมีโอกาสในการตั้งค่าบัญชีในเครื่องมือนี้สำหรับการจัดส่งในอนาคต ท่านจะได้รับอีเมลโดยอัตโนมัติที่มีข้อมูลการล็อกอินสำหรับเครื่องมือนี้สำหรับการจัดส่งในอนาคต ซึ่งจะทำให้การจองการจัดส่งครั้งต่อไปรวดเร็วยิ่งขึ้น ท่านยังสามารถติดตามประวัติการจัดส่งและการขอใบเสนอราคาของท่านได้ด้วย เครื่องมือนี้ยังจะช่วยให้ท่านแก้ไขข้อมูลของท่านได้หากไม่ถูกต้อง

ใบแจ้งหนี้

Mainfreight ใช้ระบบ e-invoicing เป็น หลัก ซึ่งหมายความว่า เราจะส่งใบแจ้งหนี้ของเราถึงท่านผ่านระบบดิจิทัล ในบางกรณี เราอาจจะส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลใบแจ้งหนี้ ถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

การส่งไปรษณีย์

ในฐานะลูกค้าของ Mainfreight ท่านจะได้รับจดหมายข่าวทุกไตรมาส ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการพัฒนาของ Mainfreight และของตลาด และกรณีศึกษาของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง เรายังจะแจ้งข่าวให้ท่านทราบเกี่ยวกับการบริการของเราทางอีเมล และอาจจะส่งบัตรเชิญร่วมงานวันลูกค้าทางอีเมลอีกด้วย Mainfreight จะส่งจดหมายเหล่านี้ตามผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของตนเอง ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกอีเมลเหล่านี้ได้โดยใช้ตัวเลือกยกเลิกการเป็นสมาชิกด้านล่างอีเมลฉบับนี้ หลังจากยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว เราจะเอาที่อยู่อีเมลของท่านออกจากรายชื่ออีเมลของเราภายในหนึ่งสัปดาห์

Mainfreight ยังจะส่งอีเมลสำคัญถึงท่านเพื่อส่งใบเสนอราคาให้ท่าน เพื่อยืนยันการจัดส่งของท่าน เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ ของท่าน

การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า

Mainfreight ทำการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าอยู่เป็นประจำโดยดำเนินการแบบสุ่ม เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราสำหรับท่านได้อย่างต่อเนื่อง เราประมวลผลชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บริษัท และเนื้อหาของข้อคิดเห็นที่ท่านให้ไว้ผ่านการสำรวจความคิดเห็นเหล่านี้ และเราแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับทีมงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับคำถามในการสำรวจความคิดเห็นนั้น เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอความชัดเจนหากจำเป็น

ผู้สมัครงาน

หากท่านต้องการทราบว่าเราประมวลผลใบสมัครงานของท่านอย่างไร โปรดตรวจสอบคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สมัครงานต่าง ๆ ของเรา:
https://careers.mainfreight.com Mainfreight ยุโรป
http://www.team.mainfreight.com/ Mainfreight นิวซีแลนด์


ผู้เยี่ยมชมไซต์ธุรกิจ

เราจะใช้กล้องบันทึกภาพและรายชื่อลงทะเบียนเพื่อรับประกับความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมไซต์งานทางธุรกิจของ Mainfreight ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในนามของ Mainfreight

กล้องบันทึกภาพ

ไซต์งานทางธุรกิจของ Mainfreight ได้รับการตรวจสอบเฝ้าระวังโดยกล่องบันทึกภาพต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับอาชญกรรมและการฉ้อโกง ดังนั้น ท่านจึงอาจถูกถ่ายภาพเมื่อท่านมาเยี่ยมไซต์งานทางธุรกิจของเรา ซึ่งมีป้ายเตือนชัดเจนที่ไซต์งานของเรา ภาพจากกล้องบันทึกภาพเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ไม่เกิน 4 สัปดาห์หลังจากบันทึก เว้นแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ในกรณีนี้ภาพที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บไว้จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

เพื่อให้มั่นใจว่า Mainfreight ทราบจำนวนคน (รวมถึงผู้เยี่ยมชม) ที่อยู่ในไซต์งานทางธุรกิจของเรา ณ ขณะใด ๆ เราให้ผู้เยี่ยมชมลงทะเบียนรายชื่อไว้ ผู้เยี่ยมชมแต่ละรายต้องลงนามในทะเบียนรายชื่อ ระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท ทะเบียนรถ และเวลาที่มาถึงและเวลากลับ ในกรณ๊ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน Mainfreight จะได้สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ว่าผู้เยี่ยมชมรายใดยังอยู่ในอาคารหรือไซต์งาน รายชื่อผู้ลงทะเบียนจะเก็บไว้หนึ่งสัปดาห์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยผ่านบุคคลที่สาม

เป็นไปได้ที่เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านบุคคลที่สาม โดยอาจเป็นไปได้ในกรณีของสถานการณดังต่อไปนี้:

ลูกค้าอีคอมเมิร์ซ/ลูกค้า B2C

เราให้บริการคลังสินค้า – และบริการจัดส่งกับลูกค้าภายใต้ขอบเขตกว้างขวาง และบริการบางอย่างนำเสนอกิจกรรมอีคอมเมิร์ซ หรือกิจกรรม B2C ให้กับลูกค้าของผู้ใช้บริการเหล่านั้น คำสั่งซื้อที่มาจากผู้ใช้บริการของเราเหล่านั้นจะได้รับการแบ่งปันกับเราสำหรับการจัดการ การจัดส่ง และการสื่อสารเพื่อการติดตามคำสั่งซื้อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ รายละเอียดการติดต่อ รายละเอียดคำสั่งซื้อ และที่อยู่จัดส่งของท่านจะได้รับการแบ่งปันกับเรา

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อื่น

เรายังรับคำขอเพื่อให้บริการในการจัดส่งของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อื่นด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับผู้ให้บริการเหล่านี้จะถูกแบ่งปันกับเรา เพื่อให้เราสามารถให้บริการจัดส่งได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หากมีการระบุที่อยู่ส่วนตัว) จะถูกแบ่งปันกับเรา: ที่อยู่ต้นทาง ที่อยู่ปลายทาง ชื่อผู้ติดต่อต้นทาง/ปลายทางการจัดส่ง หมวดหมู่ของสินค้า และรายละเอียดการจัดส่งเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

Mainfreight จะใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้อง โดยคำนึงถึงมาตรการที่ทันสมัย ค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้ และลักษณะ ขอบเขต, บริบทและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ตลอดจนความเสี่ยงของโอกาสและความรุนแรงที่แตกต่างกันสำหรับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลปกติ

ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ Mainfreight พยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมาย และเพื่อป้องกันการสูญหาย ถูกทำลาย หรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ตั้งใจ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลในต่างประเทศและ/หรือประเทศที่สาม

หากท่านอยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์ และท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา โปรดทราบว่า เราถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังนิวซีแลนด์เพื่อทำการประมวลผลในประเทศดังกล่าว

Mainfreight จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในบางกรณีเท่านั้น เช่น เมื่อจำเป็นในการดำเนินการตามข้อตกลง เมื่อเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านอนุญาตให้ทำได้ หรือในกรณีที่ Mainfreight มีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว

เนื่องจากมีการจัดส่งและคำร้องบางอย่างที่เรามิได้ดำเนินการด้วยตนเอง เป็นไปได้ที่เราจะขอให้โลจิสติกส์อื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดส่งสินค้าของท่าน และใช้ผู้รับเหมา นายหน้า สายการบิน และบริษัทขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าของท่านได้ เราจะให้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้น

โปรดทราบว่า หากท่านติดต่อเราโดยใช้อีเมล เนื้อหาจะถูกคัดกรองเพื่อคัดแยกเนื้อหาที่อาจเป็นอันตราย และอีเมลจะถูกเก็บกับหน่วยงานภายนอกที่อยู่ในออสเตรเลียด้วยเช่นกัน

Mainfreight ใช้ MailChimp และ MailPlus ในการส่งจดหมายและ MainMail (จดหมายข่าวดิจิทัลของเรา) Mainfreight ใช้ AskNicely เพื่อส่งการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า และเพื่อรับรายงานการตอบรับด้วยเช่นกัน ทั้ง MailChimp และ AskNicely มีฐานการดำเนินการอยู่ในสหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองโดยหน่วยงานการป้องกันความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป-อเมริกาและให้การปกป้องในระดับที่เหมาะสม

หากมีผู้เกี่ยวข้องที่อยู่นอกสหภาพยุโรป Mainfreight จะดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ในประเทศต่าง ๆ ที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกคำสั่งที่เหมาะสม มีระดับความคุ้มครองที่เหมาะสมบังคับใช้อยู่แล้ว ในกรณีอื่น ๆ Mainfreight จะนำข้อตกลงมาตรฐานตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดขึ้นมาใช้กับ

สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอ Mainfreight ในการเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ในบางกรณี ท่านยังมีสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ประมวลผลบางอย่างและสิทธิ์ที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวในภูมิภาคของท่าน ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลโดยรวมได้ที่ด้านล่างของคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ท่านจะได้รับการตอบรับคำร้องของท่านภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือน ระยะเวลานี้สามารถขยายเพิ่มเป็น 2 เดือนได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนคำร้อง และ/หรือ ความซับซ้อน เรายังอาจจะแจ้งให้ท่านทราบภายในหนึ่งเดือน หากคำร้องของท่านถูกปฏิเสธ เราจะอธิบายเหตุผลในเรื่องนี้ ในกรณ๊ที่ท่านไม่เห็นด้วยกับคำตอบหรือการปฏิเสคำร้องของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะส่งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติ (National Supervisory Authority) ของท่านหรือสามารถอุทธรณ์ผ่านการดำเนินดคีที่ศาล

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ของท่าน หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวในภูมิภาค Mainfreight ของท่านได้โดยตรงผ่านทางรายละเอียดการติดต่อดังนี้:

 

Mainfreight Europe              
Mainfreight Holding BV
FAO Data Protection Officer
Industriestraat 10
7041 GD ’s-Heerenberg
The Netherlands
privacy.eu@mainfreight.com                         Mainfreight Asia 
Mainfreight Hong Kong Limited
FAO Data Protection Officer   
8/F, Tower 2
Magnet Place
38-42 Kwai Fung Crescent
Kwai Fong
Hong Kong
privacy@mainfreightasia.com                   

Mainfreight Americas            Mainfreight Inc.
FAO Data Protection Officer
1400 Glenn Curtiss Street
Carson
CA 90746
United States
privacy@mainfreightusa.com   

Mainfreight New Zealand
Mainfreight Limited 
FAO Data Protection Officer
2 Railway Lane 
Otahuhu
Auckland 1062
New Zealand
privacy@mainfreight.co.nz

Mainfreight Australia
Mainfreight Holdings Pty Ltd
FAO Data Protection Officer
154 Melrose Drive
Tullamarine VIC 3043
Australia
privacy@mainfreight.com.au
 

 

 

How we use cookies

We use functional and analytical cookies on our website to offer an optimal user experience. In addition, we use tracking cookies, which can collect information about you and follow your internet activity within our website, and possibly outside our website as well. This information will be used to measure the effectiveness of our advertising from various channels and to offer you personalised ads. Click on [Agree] or [Disagree] to accept or refuse cookies. You may withdraw your consent at any time. For more information, please visit our cookie statement. Please note that with cookies disabled you will have a degraded experience with some features.