Brexit Updates

Het laatste Brexit nieuws

Brexit 31 augustus 2022

De Britse douaneautoriteit HMRC sluit op 31 maart 2023 haar systeem voor de afhandeling van in- en uitvoer van goederen (Customs Handling of Import and Export Freight - CHIEF). Het wordt vervangen door een moderner en veiliger IT-platform, de Customs Declaration Service (CDS). Dit wordt het enige douaneplatform van het Verenigd Koninkrijk (VK). Alle bedrijven die in het VK douaneaangiften doen, zullen goederen moeten aangeven met behulp van deze douaneaangiftedienst. Zij zullen zich hier tijdig op voor moeten bereiden anders loopt de lading in het VK straks mogelijk vertraging op. 

HMRC voert de vervanging van het systeem in twee fasen uit:
-    Vanaf 30 september 2022 kunnen geen invoeraangiften meer gedaan worden met behulp van CHIEF
-    Vanaf 31 maart 2023 kunnen ook geen uitvoeraangiften meer gedaan worden met behulp van CHIEF 

De Britse overheid heeft alle geregistreerde Britse importeurs hier al over geïnformeerd. Toch merkt onze partner in het VK, Davies Turner, dat momenteel nog niet alle importeurs op de hoogte zijn van deze aanstaande wijziging. Wanneer uw klant dus niet tijdig voorbereid is, zullen uw goederen niet ingeklaard kunnen worden en zullen er (mogelijk) opslagkosten ontstaan. 

Onze partner Davies Turner is de bij hen bekende importeurs nu ook actief aan het benaderen (via mail en telefonisch, bij het afhandelen van huidige importzendingen) om ervoor te zorgen dat wij u na 30 september nog steeds een vloeiende importafhandeling kunnen aanbieden. De verantwoordelijkheid om goed voorbereid te zijn ligt echter bij de importeur.

U kunt eventueel helpen door contact op te nemen met uw klant in het VK en hen de vraag te stellen of ze goed voorbereid zijn op het gebruik van het nieuwe systeem. 

Enkele bruikbare link(s):
Customs Declaration Service (CDS) - Action required | Davies Turner
Trader checklist – moving to Customs Declaration Service | GOV.UK 

Brexit 19 mei 2022

Aanpassing op aantonen preferentiële oorsprong voor export naar het Verenigd Koninkrijk

Vanaf 8 februari is het niet meer toegestaan om de landcode ‘EU’ op de oorsprongsverklaring te vermelden. In plaats hiervan dient een specifieke landcode gebruikt te worden.
Indien op uw factuur meerdere statistieknummers staan uit diverse Europese landen, raden wij u aan om als landcode NL in te geven. Nederland is namelijk het land waaruit uw goederen getransporteerd worden naar de UK (zgn. ‘Country of dispatch’). 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de UK overheid

Aantonen preferentiële oorsprong voor export naar het Verenigd Koninkrijk 
Met de komst van Brexit trad er ook een nieuw handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking. In het handelsverdrag tussen beiden zijn gunstige (verminderd of nul) invoerrechten afgesproken om de handel te bevorderen. Om in aanmerking te komen voor behandeling volgens deze gunstige invoerregels dient een bedrijf de herkomst van goederen aan te tonen. 

In 2021 was het in het VK mogelijk om preferentiële oorsprong te claimen door een landnaam of landcode weer te geven op de handelspapieren (factuur). Dit betekende dat de VK-importeur geen invoerrechten hoefde te betalen over deze goederen. Waar voor import vanuit het VK al een oorsprongsverklaring nodig is om het betalen van invoerrechten tegen te gaan, was dit vanwege versoepelde toepassing van de regels in het VK nog niet nodig voor export naar het VK. Deze versoepeling werd toegepast om de handel tussen de Europese Unie en Verenigd Koninkrijk niet verder te verstoren. Op 1 januari 2022 verandert deze situatie. 

Alle goederen die op of na 1 januari 2022 in het VK arriveren dienen voorzien te zijn van een specifieke verklaring, die bij voorkeur weergegeven dient te worden op de factuur, om in aanmerking te komen voor preferentiële behandeling. Deze verklaring mag ook op de paklijst of op een papier met bedrijfslogo worden weergegeven, dan moet er wel een specifieke en expliciete verwijzing naar de desbetreffende factuur op staan waarop dit betrekking heeft. 
Samenvattend: als deze verklaring niet of niet juist op de papieren staat worden er (eventuele) invoerrechten belast. 

In de verklaring moet staan:

The exporter of the products covered by this document (Exporters REX No ...(1)) declares that, 
except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

…………………………………………………………….............................................(3)
(Place and date)
…………………………………………………………….............................................
(Name of the exporter)

Foot notes
1.    Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the European Union exporter, this number will be assigned in accordance with the laws and regulations of the Union, ie a Registered Exporter number (REX number). Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank if the cargo value is less than €6.000
2.    Indicate the origin of the product: the European Union, or United Kingdom.
3.    Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.

Bij export van de EU naar het VK kan het bovenstaande attest van oorsprong worden opgesteld door elke exporteur indien de factuur een waarde van € 6.000 (ongeveer £ 5.700) of minder heeft. Boven dit bedrag moet de EU-exporteur ook echt een Register Exporteur (REX)-nummer hebben en in deze verklaring opnemen. Anders is de verklaring niet geldig en komt de zending niet in aanmerking voor preferentiële inklaring. 

Een Nederlandse exporteur kan zich als REX laten registreren doormiddel van het aanvraagformulier dat is gepubliceerd op de website van de Douane.

Brexit Update 14 december 2021

Graag willen we u wijzen op een aantal nieuwe maatregelen die worden doorgevoerd per 1 januari 2022 voor het transport van en naar het Verenigd Koninkrijk:

Geen uitgestelde douaneaangifte meer
Op 1 januari 2022 is Brexit een jaar geleden. Voor bedrijven betekent dit dat er onder meer een einde komt aan de uitgestelde douaneaangifte voor importstromen naar het Verenigd Koninkrijk en dat er volledige douaneaangiften en -controles worden ingevoerd. Vanaf deze datum is een volledig ingevulde Britse invoeraangifte verplicht. Wanneer goederen binnenkomen moeten ze direct ingeklaard worden, achteraf inklaren is niet meer mogelijk. Indien de inklaring niet tijdig geregeld is bestaat de kans dat er vertragingen en extra kosten ontstaan.

Aanpassing op aantonen preferentiële oorsprong voor export naar het Verenigd Koninkrijk 
Met de komst van Brexit trad er ook een nieuw handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking. In het handelsverdrag tussen beiden zijn gunstige (verminderd of nul) invoerrechten afgesproken om de handel te bevorderen. Om in aanmerking te komen voor behandeling volgens deze gunstige invoerregels dient een bedrijf de herkomst van goederen aan te tonen. 

In 2021 was het in het VK mogelijk om preferentiële oorsprong te claimen door een landnaam of landcode weer te geven op de handelspapieren (factuur). Dit betekende dat de VK-importeur geen invoerrechten hoefde te betalen over deze goederen. Waar voor import vanuit het VK al een oorsprongsverklaring nodig is om het betalen van invoerrechten tegen te gaan, was dit vanwege versoepelde toepassing van de regels in het VK nog niet nodig voor export naar het VK. Deze versoepeling werd toegepast om de handel tussen de Europese Unie en Verenigd Koninkrijk niet verder te verstoren. Op 1 januari 2022 verandert deze situatie. 

Alle goederen die op of na 1 januari 2022 in het VK arriveren dienen voorzien te zijn van een specifieke verklaring, die bij voorkeur weergegeven dient te worden op de factuur, om in aanmerking te komen voor preferentiële behandeling. Deze verklaring mag ook op de paklijst of op een papier met bedrijfslogo worden weergegeven, dan moet er wel een specifieke en expliciete verwijzing naar de desbetreffende factuur op staan waarop dit betrekking heeft. 
Samenvattend: als deze verklaring niet of niet juist op de papieren staat worden er (eventuele) invoerrechten belast. 

In de verklaring moet staan:

The exporter of the products covered by this document (Exporters REX No ...(1)) declares that, 
except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

…………………………………………………………….............................................(3)
(Place and date)
…………………………………………………………….............................................
(Name of the exporter)

Foot notes
1.    Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the European Union exporter, this number will be assigned in accordance with the laws and regulations of the Union, ie a Registered Exporter number (REX number). Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank if the cargo value is less than €6.000
2.    Indicate the origin of the product: the European Union, or United Kingdom.
3.    Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.


Bij export van de EU naar het VK kan het bovenstaande attest van oorsprong worden opgesteld door elke exporteur indien de factuur een waarde van € 6.000 (ongeveer £ 5.700) of minder heeft. Boven dit bedrag moet de EU-exporteur ook echt een Register Exporteur (REX)-nummer hebben en in deze verklaring opnemen. Anders is de verklaring niet geldig en komt de zending niet in aanmerking voor preferentiële inklaring. 

Een Nederlandse exporteur kan zich als REX laten registreren doormiddel van het aanvraagformulier dat is gepubliceerd op de website van de Douane.

Verplichting tot vooraanmelding van landbouwproducten en levensmiddelen
Vanaf 1 januari 2022 dienen alle landbouwproducten en levensmiddelen (zowel dierlijke als plantaardige producten) vooraf aangemeld te worden in het Britse IPAFFS systeem door de importeur. Het is daarom belangrijk dat, indien het om een zending met deze producten gaat, u dit als exporterende partij afstemt met de Britse importeur en dat u ons informeert als het om dit soort zendingen gaat door te mailen naar uk@nl.mainfreight.com.

Vanaf 1 juli 2022 geldt een certificeringsplicht en krijgt u te maken met nieuwe importeisen van de Britse douane. 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende link:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/verenigd-koninkrijk/producteisen-1-januari-2021/exporteren-naar-het-vk-certificeringen

Contact
Onze Brexit website hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier onze Brexit presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Heeft u nu nog vragen of heeft u hulp nodig aangaande de Brexit? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze douaneafdeling via het mailadres: brexit@nl.mainfreight.com.
 

Brexit Update 10 februari 2021

Na een aantal weken Brexit transport van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK) proberen we als Mainfreight het proces nog verder te optimaliseren. Helaas zorgt het inklaringsproces aan de kant van VK nog voor vertragingen in het afleverproces. Wij anticiperen hierop door meerdere depots, verspreid in het VK, aan te rijden om zo de vertragingen te beperken.

Ook zien we dat ontvangers/importeurs in het VK niet altijd direct meewerken. We krijgen dan niet de juiste informatie om de inklaring te verzorgen. Om onze collega’s in het VK te helpen en het proces te versnellen, zouden we u willen vragen om uw ontvanger/importeur van de zending deze Letter of Empowerment alvast te laten ondertekenen. De ondertekende Letter of Empowerment kunt u mailen naar uk@nl.mainfreight.com

Tot slot, voor u de zending bij ons boekt en de data bij ons aanlevert, controleer dan of uw factuur en paklijst aan alle eisen voldoen en of de data in de digitale zending gelijk is aan de data op de factuur/pakbon zodat wij de aangifte van uw goederen verder kunnen verzorgen. Om te weten welke informatie er op uw factuur en paklijst moeten staan kunt u de aangevulde checklist hier downloaden.
 

Contact

Onze Brexit website hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier de Brexit presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Daarnaast kunt u op de site van de Europese Commissie (trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/) nog meer informatie vinden over transport naar douanelanden.

Heeft u nu nog vragen of heeft u hulp nodig aangaande de Brexit? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze douane team via het mailadres: brexit@nl.mainfreight.com.
 

Brexit Update 26 januari 2021

Na 3 weken Brexit transport van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK) proberen we als Mainfreight het proces nog verder te optimaliseren. Zo zien we dat als de contactgegevens van de importeur duidelijk vermeld worden in de zending of op de factuur, de afhandeling van de zending aan de kant van het VK vele malen soepeler verloopt. Wij doen dan ook een dringende verzoek om naast de al verplichte contactgegevens van de importeur ook het emailadres en het telefoonnummer van de importeur duidelijk in de zending (of op de factuur) te vermelden.  

Daarnaast kunt u als klant het proces in het VK nog meer versnellen door ons de 10-cijferige HS-code door te geven in plaats van de 8-cijferige HS code. De Kamer van Koophandel schrijft hier het volgende over:
“Elk land afzonderlijk kan de HS-code van een product uitbreiden. Binnen de EU kennen we 8-cijferige codes voor goederen die je uitvoert uit de EU (HS-codes aangevuld met 2 cijfers). Bij invoer van goederen in de EU heb je 10-cijferige codes nodig (HS-codes aangevuld met 4 cijfers). Deze codes noemen we ook wel goederencodes.”
Dus voor een uitvoer volstaat een HS code op basis van een 8-cijfers, maar voor een invoer dient een HS code op basis van 10 cijfers aangeleverd te worden. 

Tot slot, voor u de zending bij ons boekt en de data bij ons aanlevert, controleer dan of uw factuur en paklijst aan alle eisen voldoen en of de data in de digitale zending gelijk is aan de data op de factuur/pakbon zodat wij de aangifte van uw goederen verder kunnen verzorgen. Om te weten welke informatie er op uw factuur en paklijst moeten staan hebben, kunt u hier de aangevulde checklist downloaden.
 

Contact

Wij als Mainfreight zijn er klaar voor en gaan de komende tijd met veel vertrouwen tegemoet. De eerste zendingen zijn succesvol in het VK aangekomen en afgehandeld. Onze Brexit website hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier de Brexit presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Daarnaast kunt u op de site van de Europese Commissie (trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/) nog meer informatie vinden over transport naar douanelanden.

Heeft u nu nog vragen of heeft u hulp nodig aangaande de Brexit? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze douane team via het mailadres: brexit@nl.mainfreight.com.

 

Brexit Update 19 januari 2021

Zoals u wellicht afgelopen week in het nieuws heeft vernomen rijden een aantal vervoerders momenteel niet meer naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Wij als Mainfreight hebben besloten om nog steeds dagelijks transport van en naar het VK aan te bieden. Wel vragen wij aan u als klant om ons zo goed mogelijk te helpen voor een soepele doorstroom.

Mainfreight heeft de eerste Brexit weken achter de rug. Helaas merken we dat niet alle klanten even goed zijn voorbereid op de Brexit en dit zorgt bij ons voor steeds grotere uitdagingen. Doordat de documentatie veelal niet volledig is of omdat data in de digitale zending niet overeenkomt met de data op de factuur/pakbon staat onze overslagloods vol met zendingen die niet verladen kunnen worden naar het VK en zijn onze medewerkers erg druk om de juiste documentatie te verzamelen om de zendingen alsnog te kunnen versturen.

Door de strenge lockdown in het VK werken veel mensen thuis en blijkt het lastig voor onze partner om de invoer te verzorgen. Daarom verzoeken wij u dringend om de contactpersoon, telefoonnummer, emailadres en GB Eori nummer van de importeur in het VK te delen. Mede hiermee versnellen we de afhandeling in het VK. Mocht de importeur de inklaring zelf verzorgen met een andere partij, laat dit dan ook duidelijk aan ons weten en deel hiervan de contactgegevens met ons.

Voor u de zending bij ons boekt en de data bij ons aanlevert, controleer dan of uw factuur en paklijst aan alle eisen voldoen en of de data in de digitale zending gelijk is aan de data op de factuur/pakbon zodat wij de aangifte van uw goederen verder kunnen verzorgen. 

Om te weten welke informatie er op uw factuur en paklijst moeten staan hebben we hieronder een checklist voor u gemaakt zodat u kunt afvinken of alles op uw factuur staat:

Gegevens verzender/ exporteur
 • Naam, adres, woonplaats
 • EORI-nummer
 • BTW-nummer
Gegevens importeur
 • Naam, adres, woonplaats
 • EORI-nummer
 • BTW-nummer
Omschrijving van de goederen
 • liefst specifiek, niet generiek (bijvoorbeeld enkel de omschrijving “onderdelen” is niet specifiek genoeg)
Waarde van de goederen
 • bedrag & corresponderende valuta
HS-code(s)        
                                               
Type & aantallen / hoeveelheden ladingdragers
 • pallets / dozen etc.
Gewichten en afmetingen: bruto en netto gewicht apart vermelden (mag eventueel ook op de paklijst) 

Land van oorsprong / herkomst van de goederen

INCOTERM

Contactgegevens van een eventueel gebruikte douane-agent

Bovenstaande checklist kunt u hier downloaden zodat u deze kunt uitprinten en bij elke zending opnieuw kunt afvinken. Indien er gegevens van u ontbreken, of uw goederenomschrijving niet correct is, of uw documenten bereiken ons na 16.00 uur dan kunnen wij uw zending helaas niet verladen naar het VK. Uw zending zal dan dus vertraging oplopen. 
 

Contact

Wij als Mainfreight zijn er klaar voor en gaan de komende tijd met veel vertrouwen tegemoet. De eerste zendingen zijn succesvol in het VK aangekomen en afgehandeld. Onze Brexit website hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier de Brexit presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Daarnaast kunt u op de site van de Europese Commissie (trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/) nog meer informatie vinden over transport naar douanelanden. Heeft u nu nog vragen of heeft u hulp nodig aangaande de Brexit? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze douane team via het mailadres: brexit@nl.mainfreight.com.

 

Brexit Update 12 januari 2021

Sinds 1 januari is het Verenigd Koninkrijk (VK), door het uitreden uit de Europese Unie, officieel een douaneland geworden. Dit betekent dat er douaneformaliteiten gelden voor het goederenverkeer met het VK en dus dient iedere verzender bij elke VK zending de vereiste documentatie aan te leveren. 

Mainfreight heeft de eerste Brexit week achter de rug. Helaas merken we dat niet alle klanten even goed zijn voorbereid op de Brexit en dit zorgt bij ons voor grote uitdagingen. Doordat de documentatie veelal niet volledig is staat onze overslagloods vol met zendingen die niet verladen kunnen worden naar het VK en zijn onze medewerkers erg druk om de juiste documentatie te verzamelen om de zendingen alsnog te kunnen versturen.

We doen daarom een dringend beroep op u als klant. Controleer, voor u de zending bij ons boekt en de data bij ons aanlevert, of uw factuur en paklijst aan alle eisen voldoen om de aangifte van uw goederen verder te kunnen verzorgen. Om te weten welke informatie er op uw factuur en paklijst moeten staan hebben we hieronder een checklist voor u gemaakt zodat u kunt afvinken of alles op uw factuur staat:

Gegevens verzender/ exporteur
 • Naam, adres, woonplaats
 • EORI-nummer
 • BTW-nummer
Gegevens ontvanger / importeur
 • Naam, adres, woonplaats
 • EORI-nummer
 • BTW-nummer
Omschrijving van de goederen
 • liefst specifiek, niet generiek (bijvoorbeeld enkel de omschrijving “onderdelen” is niet specifiek genoeg)
Waarde van de goederen
 • bedrag & corresponderende valuta
HS-code(s)    
                                                   
Type & aantallen / hoeveelheden ladingdragers
 • pallets / dozen etc.
 • Gewichten en afmetingen: bruto en netto gewicht apart vermelden (mag eventueel ook op de paklijst) 
 •  Land van oorsprong / herkomst van de goederen
INCOTERM

Bovenstaande checklist kunt u hier downloaden zodat u deze kunt uitprinten en bij elke zending opnieuw kunt afvinken. Indien er gegevens van u ontbreken, of uw goederenomschrijving niet correct is, of uw documenten bereiken ons na 16.00 uur dan kunnen wij uw zending helaas niet verladen naar het VK. Uw zending zal dan dus vertraging oplopen. 


Contact

Wij als Mainfreight zijn er klaar voor en gaan de komende tijd met veel vertrouwen tegemoet. De eerste zendingen zijn succesvol in het VK aangekomen en afgehandeld. Onze Brexit website hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier de bijgevoegde Brexit presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Daarnaast kunt u op de site van de Europese Commissie (trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/) nog meer informatie vinden over transport naar douanelanden. Heeft u nu nog vragen of heeft u hulp nodig aangaande de Brexit? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze douane team via het mailadres: brexit@nl.mainfreight.com.
 

Brexit Update 5 januari 2021

Sinds afgelopen vrijdag is de Brexit dan eindelijk een feit. Op de valreep is er net voor kerst een Brexit-deal gesloten. Onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben een overeenkomst bereikt over hun toekomstige handelsrelatie. De deal betekent echter niet dat zendingen van en naar het VK niet douaneplichtig zijn, want ondanks het akkoord gelden vanaf nu douaneformaliteiten voor het goederenverkeer met het VK en dus dient u als verzender bij iedere zending de vereiste documentatie aan te leveren. 

Wij als Mainfreight zijn er klaar voor en gaan de komende tijd met veel vertrouwen tegemoet. De eerste zendingen zijn succesvol in het VK aangekomen en afgehandeld. Op dit moment is de verwachte drukte aan de grens nog uitgebleven maar dit kan echter snel veranderen door een toename van het vrachtverkeer naar het VK. We kunnen daarom ook nog niet voorspellen hoe de komende weken er uit zullen gaan zien. 

Wij als Mainfreight hebben middels deze Brexit nieuwsbrieven u als klant zo goed mogelijk geprobeerd vooraf te informeren over de Brexit en welke voorbereidingen er van u als klant verwacht werden. Helaas merken we dat niet alle klanten even goed zijn voorbereid. Controleer alstublieft, voor u de data bij ons aanlevert, of uw factuur en paklijst aan alle eisen voldoen om de aangifte van uw goederen verder te kunnen verzorgen. Om te weten welke informatie er op uw factuur en paklijst moet staan, verwijzen wij u graag naar sheet 15 van de de Brexit manual. Indien er gegevens van u ontbreken, of uw goederenomschrijving niet correct is, of uw documenten bereiken ons na 16.00 uur dan kunnen wij uw zending helaas niet verladen naar het VK. Uw zending zal dan dus vertraging oplopen.

Contact
Onze Brexit website hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier de bijgevoegde Brexit presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Daarnaast kunt u op de site van de Europese Commissie (trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/) nog meer informatie vinden over transport naar douanelanden. Heeft u nu nog vragen of heeft u hulp nodig aangaande de Brexit? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze douaneafdeling via het mailadres: brexit@nl.mainfreight.com.
 

Brexit Update 10 december 2020

Met nog maar 3 weken te gaan komt de Brexit nu echt dichterbij. Deal of no-deal: vanaf 1 januari 2021 gelden in het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk onherroepelijk douaneformaliteiten. Alle zendingen van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK) worden douaneplichtig en dus dient de verzender bij iedere zending de juiste documenten en douanedata aan te leveren. 

Aangezien de impact op de transportsector nog steeds onduidelijk is, zijn de gevolgen voor de kosten en transsittijden nog niet te voorspellen. Op dit moment zien wij een significante stijging van volumes van en naar het Verenigd Koninkrijk. Deze pre-Brexit volumes zien wij bij onze eigen klanten en in de markt. De wachttijden binnen de verschillende schakels van de logistieke keten nemen enorm toe waardoor er voor groupage zendingen vertraging in de uitlevering ontstaat (1-2 dagen). De huidige verwachting is dat we door de enorme volumes voor zendingen vanaf 22 december geen reguliere vertrekken meer kunnen garanderen met een aankomst voor 1 januari. Voor boekingen vanaf 22 december vragen we u dan ook vriendelijk om deze boekingen te voorzien (digitaal) van een pakbon en factuur omdat deze zendingen mogelijk al douaneplichtig zullen zijn. LTL en FTL zendingen (> 2 laadmeter) zijn vanaf vandaag volledig op aanvraag omdat we, voor deze grotere zendingen, de capaciteit ook niet meer kunnen garanderen. Wij houden u hierover op de hoogte via SCEU/Mainchain. U kunt met vragen ook contact opnemen met onze UK afdeling (uk@nl.mainfreight.com).

Huidige situatie transport van en naar het Verenigd Koninkrijk

Update 22 December 2020

Na de sombere berichtgeving van gisteren, naar aanleiding van het gemuteerde coronavirus in het Verenigd Koninkrijk (VK), is de situatie helaas nog ongewijzigd. Mainfreight Transport zoekt nog steeds naar mogelijkheden om uw zendingen in het VK te krijgen maar de capaciteit is nog steeds beperkt. Om u als klant toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn zal Mainfreight Air zich met onze kantoren op Schiphol en London gaan inzetten om zendingen van en naar het VK via de lucht te vervoeren. Mocht u interesse hebben in deze oplossing dan kunt u contact opnemen met ons kantoor in Amsterdam die u verder zal helpen: ams.sales@nl.mainfreight.com.

Voor de laatste ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN): www.tln.nl/nieuws/liveblog-coronavirus/#continue. TLN deelt via hun liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accountmaner of onze customer service afdeling (customerservice@nl.mainfreight.com). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21  December 2020
Helaas moeten wij u melden dat transport van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK) nog moeizamer is geworden door de ontwikkelingen van afgelopen weekend. De nieuwe en mogelijk besmettelijkere variant van het coronavirus, die momenteel rondgaat in een deel van het VK, zorgt ervoor dat het land bijna volledig van de buitenwereld is afgesloten. Personenverkeer per vliegtuig, veerboot, trein of via de tunnel is verboden. Het verbod volgt op een advies van de autoriteiten, waarin staat dat reisbewegingen vanuit het Verenigd Koninkrijk zo veel mogelijk moeten worden beperkt. Vrachtvervoer – begeleid en onbegeleid – is nog wel mogelijk van en naar het VK. De capaciteit is echter vele malen kleiner dan de vraag vanuit de markt. Mainfreight zoekt naar alle mogelijke oplossingen om capaciteit van en naar het VK te krijgen maar tot onze spijt heeft dit grote impact op onze transittijden en leveringen. Mainfreight kan dan ook geen enkele garantie meer bieden op transittijden en dat zendingen voor 1 januari geleverd worden in of vanuit het VK.  

Voor de laatste ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN): www.tln.nl/nieuws/liveblog-coronavirus/#continue. TLN deelt via hun liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector.

Nieuwe algemene voorwaarden 
Onze Algemene Voorwaarden zijn reeds aangepast op de nieuwe situatie na 1 januari. Voor de nieuwe toeslagen voor douaneplichtige landen verwijzen wij u graag naar Artikel 14 van het document op onze website www.mainfreight.com/AlgemenevoorwaardenNL

Laat uw factuur en paklijst alvast controleren voor 1 januari
Graag willen wij u als service aanbieden om alvast uw factuur en paklijst te delen met brexit@nl.mainfreight.com. Wij zullen dan voor u kijken of uw factuur en paklijst aan alle eisen voldoet om de aangifte van uw goederen verder te verzorgen. Om te weten welke informatie er op uw factuur en paklijst moet staan verwijzen wij u graag naar de sheet 15 van de bijgevoegde Brexit presentatie. Indien er gegevens van u ontbreken, of uw goederenomschrijving niet correct is, of uw documenten bereiken ons na 16.00 uur dan kunnen wij uw zending na 1 januari niet verladen naar het VK. Uw zending zal dan helaas vertraging oplopen. Door nu gebruik te maken van onze controle heeft u nog voldoende tijd om ontbrekende informatie voor 1 januari op uw factuur of paklijst te gaan vermelden. U bent dan volledig Brexit-ready!

Ierland & Noord-Ierland
Wij krijgen veel vragen aangaande onze transittijden en routes naar (Noord-) Ierland. Momenteel beleveren wij het gehele Ierse eiland via Dublin. Wij vertrekken met zowel trailers als containers naar Ierland en op deze manier houden wij alle opties voor onszelf open. Wanneer blijkt dat een bepaalde route niet langer optimaal is door Brexit congestie dan zullen wij daar meteen actie op ondernemen en u hierover informeren.

Bied uw ontvanger in het VK de helpende hand
Het kan zijn dat uw klant in het VK u om hulp vraagt bij de voorbereidingen op de Brexit. Voor de douaneafhandeling in het VK kan uw klant gebruik maken van onze partner Davies Turner. Deze zal dan voor uw klant de douaneafhandeling in het VK verzorgen. Mocht uw klant hier gebruik van willen maken, laat dit dan even weten via brexit@nl.mainfreight.com en wij zullen zorgen dat Davies contact opneemt met uw klant. Vermeld in de mail a.u.b. de naam en het mailadres van uw contactpersoon.

Contact
U kunt voorlopig gewoon zendingen blijven versturen van en naar het Verenigd Koninkrijk zoals u gewend bent. Indien er meer duidelijkheid komt over de precieze invulling en gevolgen van de Brexit, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.  
Onze Brexit website hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier de bijgevoegde Brexit presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen. Daarnaast kunt u op de site van de Europese Commissie (trade.ec.europa.eu/access-to-markets/nl/content/) nog meer informatie vinden over transport naar douanelanden. Heeft u nu nog vragen of wilt u verder praten over de Brexit? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze douaneafdeling via het mailadres: brexit@nl.mainfreight.com.

Brexit Update 19 november 2020

Het Verenigd Koninkrijk (VK) – Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland – is sinds 31 januari 2020 geen EU-lidstaat meer. Tot 1 januari 2021 geldt een overgangsperiode. In deze overgangsperiode gelden alle EU-regels en wetten nog voor het VK. Voor burgers en bedrijven verandert er in deze periode bijna niets. Vanaf 1 januari 2021 worden alle zendingen van en naar het Verenigd Koninkrijk douaneplichtig. Verzenders moeten bij iedere zending de juiste documenten en douanedata aanleveren. 

In onze vorige mailing hebben we u meer informatie verschaft over de Incoterms die Mainfreight in eerste instantie zal ondersteunen (EXW, DAP, DDP). Na een rondgang bij onze grote klanten blijkt dat het merendeel gebruik zal gaan maken van de Incoterm DAP. Dit is ook de Incoterm die wij als Mainfreight aanraden aan onze klanten:
“De verkoper moet de uitvoeraangifte bij de douane regelen. Verder is hij verantwoordelijk voor het regelen van een uitvoervergunning of van andere uitvoerdocumenten, als dit nodig is. Voor de invoer in het bestemmingsland regelt de koper de douaneformaliteiten en de betaling van eventuele invoerbelastingen. Ook vraagt de koper, indien nodig, lokale invoerdocumenten aan (bijvoorbeeld een invoervergunning).”Voordelen douane afhandeling door Mainfreight  
Mainfreight is met haar eigen douane afdeling uw betrouwbare partner voor de uitklaring (melden bij douane dat goederen Nederland verlaten) en inklaring (melden bij douane dat goederen het NL binnenkomen) van goederen. Met onze specialistische kennis zijn we in staat oplossingen te bieden voor al uw douaneverplichtingen die aansluiten bij uw logistieke proces. Mainfreight is AEO gecertificeerd waarmee de zendingen die onderhevig zijn aan de douaneregelgeving een snelle en efficiënte afwikkeling kennen. U hoeft alleen uw handelsfactuur en paklijst digitaal aan ons te overhandigen en wij verzorgen alle douane-formaliteiten voor u. 


Mainfreight  raadt u aan om voor uw groupage zendingen (1-5 pallets) uw ontvanger te adviseren onze partner Davies Turner in te schakelen voor het verzorgen van de invoer in het VK. Dit met als reden dat onze dagelijkse lijndiensten voorzien zullen worden van een transitdocument. Dit transitdocument zorgt ervoor dat het inklaren van de goederen niet aan de grens gebeurd maar op de douane depots van Davies Turner in Dartford en Coleshill. Op deze manier zorgen wij ervoor dat wij de verwachtte drukte aan de grens zoveel mogelijk omzeilen. Davies Turner beschikt over in-house douane afdelingen welke ervoor zorgen dat uw zending zonder vertraging uitgeleverd kan worden. Het voordeel van het werken met de combinatie Davies Turner – Mainfreight is dat wij alle van u ontvangen documentatie al delen met Davies Turner voor de aankomst van de vrachtwagen op hun douane depots. Dit zorgt voor een zo snel mogelijke afhandeling van het inklaringsproces. 
Uw ontvanger in het VK kan voor de invoer van groupage zendingen contact opnemen met Davies Turner (road@daviesturner.co.uk) en voor LTL/FTL zendingen met Mainfreight London (sales@uk.mainfreight.com).  

Wanneer u er voor kiest om met een 3de partij uw douanezaken te laten regelen zullen er extra kosten gemoeid zijn met het aanleveren van informatie door Mainfreight en het zuiveren van uw (uitvoer)document op een verzamel transitdocument. Deze extra kosten zullen wij in een volgende nieuwsbrief met u delen. 

Directe vertegenwoordiging en Volmacht KvK 
Indien u wenst dat Mainfreight uw douane afhandeling regelt mail ons dan uw ondertekende formulier Directe Vertegenwoordiging alvast. Indien u wenst dat Mainfreight uw Oorsprongscertificaat gaat regelen bij de Kamer van Koophandel dan dient u ons te voorzien van het ondertekende formulier Volmacht KvK. Beide formulieren vindt u hier.

Verpakkingshout bij import en export na Brexit
Neem geen risico bij uw handel met het Verenigd Koninkrijk. Gebruik alleen verpakkingshout (zoals pallets, houten kratten, kisten, kabelhaspel en stuwhout om de lading vast te zetten) dat behandeld is tegen schadelijke organismen en gemarkeerd is volgens de internationale standaard ISPM 15. Deze standaard wordt ná Brexit verplicht. De afdeling Packaging van Mainfreight kan u helpen bij de aanschaf van deze pallets (packaging@nl.mainfreight.com). 

Volumes en capaciteit Q4 2020
Op dit moment zien wij een significante stijging van volumes van en naar het Verenigd Koninkrijk. Deze pre-Brexit volumes zien wij bij onze eigen klanten en in de markt. De wachttijden binnen de verschillende schakels van de logistieke keten nemen toe waardoor er vertraging in de uitlevering ontstaat. Wij houden u hierover op de hoogte via SCEU/Mainchain. U kunt ook contact opnemen met onze UK afdeling (uk@nl.mainfreight.com).

Laat uw factuur en paklijst alvast controleren voor 1 januari
Graag willen wij u als service aanbieden om alvast uw factuur en paklijst te delen met brexit@nl.mainfreight.com. Wij zullen dan voor u kijken of uw factuur en paklijst aan alle eisen voldoet om de aangifte van uw goederen verder te verzorgen. Om te weten welke informatie er op uw factuur en paklijst moet staan verwijzen wij u graag naar onze Brexit presentatie (sheet 15) op onze Brexit website . Indien er gegevens van u ontbreken, of uw goederenomschrijving niet correct is, of uw documenten bereiken ons na 16.00 uur dan kunnen wij uw zending na 1 januari niet verladen naar het VK. Uw zending zal dan helaas vertraging oplopen. Door nu gebruik te maken van onze controle heeft u nog voldoende tijd om ontbrekende informatie voor 1 januari op uw factuur of paklijst te gaan vermelden. U bent dan volledig Brexit-ready!

Wanneer u sinds deze week via SCEU een zending naar het VK boekt krijgt u de melding dat uw goederen de EU verlaten met daarbij het verzoek om uw factuur en paklijst met ons te delen. Vanaf 1 januari is het mogelijk om uw documenten via deze weg met ons te delen.

Veterinair en fytosanitaire producten
Wanneer u veterinaire of fytosanitaire producten door ons laat vervoeren welke, na de Brexit, voorzien moeten worden van extra documentatie vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.


Contact

U kunt voorlopig gewoon zendingen blijven versturen van en naar het Verenigd Koninkrijk zoals u gewend bent. Indien er meer duidelijkheid komt over de precieze invulling en gevolgen van de Brexit, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.  
Onze Brexit pagina's hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier een presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen en het formulier voor ‘Directe Vertegenwoordiging’. Heeft u nu nog vragen of wilt u verder praten over de Brexit? Neem dan contact met uw accountmanager op of onze douane afdeling via het mailadres: brexit@nl.mainfreight.com 

Brexit Update 13 oktober 2020

Begin januari hebben we u voor het laatst via deze nieuwsbrief geïnformeerd over de aankomende Brexit. Inmiddels heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020 en geldt er nu een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode gelden alle EU-regels en wetten voor het VK. Voor burgers en bedrijven verandert er in deze periode bijna niets. Dit keer ziet het er naar uit dat er geen verlenging van de overgangsperiode zal komen. Het VK heeft gezegd dat het geen verlenging wil en het is nu afwachten of er wel of geen deal zal komen.

Deal of no-deal: douaneformaliteiten zijn een vaststaand feit. De huidige onderhandelingen tussen de Europese Unie en het VK verlopen moeizaam. Op korte termijn wordt duidelijkheid verwacht over het resultaat. Ongeacht of dit uitmondt in een deal of een no-deal: Vanaf 1 januari 2021 gelden er in het goederenverkeer met het VK altijd douaneformaliteiten.

De afgelopen maanden hebben wij ons als Mainfreight daarom verder voorbereid op de Brexit. Zo hebben wij ook de CEMT vergunning rond waardoor we ook bij een no-deal Brexit met Mainfreight voertuigen naar Engeland mogen blijven rijden. Ook de komende 80 dagen zullen wij gebruiken om de laatste zaken te regelen. De hoogste tijd om samen met u de gekozen oplossing definitief te maken. We vragen u hierbij na te denken over de incoterms en de uitvoering van  douaneactiviteiten. Iets waarbij wij u ook graag van dienst zijn.

Voordelen douane-afhandeling door Mainfreight  


Mainfreight is met haar eigen douane-afdeling uw betrouwbare partner voor de afhandeling van al uw douaneformaliteiten. Met onze specialistische kennis zijn we in staat oplossingen te bieden voor al uw douaneverplichtingen die aansluiten bij uw logistieke proces. Mainfreight is AEO gecertificeerd waarmee de zendingen die onderhevig zijn aan de douaneregelgeving een snelle en efficiënte afwikkeling kennen.
U hoeft alleen uw handelsfactuur en paklijst digitaal aan ons te overhandigen en wij verzorgen alle douane-formaliteiten voor u.

Brexit-douane-formaliteiten.pngICC Incoterms® 2020


Bij een internationale transactie spreken koper en verkoper meestal een ICC Incoterms® 2020-regel af. Deze bepaalt de rechten en plichten van beide partijen met betrekking tot het transport, verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten. Wie op dit moment nog niet buiten de EU handelt, kan zomaar condities hebben afgesproken die na 1 januari 2021 ongunstig uitpakken. Geef daarom bijzondere aandacht aan de toepassing van de ICC Incoterms® 2020:

Brexit-Incoterms.png


Ex Works (EXW)
De Incoterm® Ex Works (EXW) brengt de minste verplichtingen mee voor de verkoper. Hij hoeft zijn goederen alleen maar op een afgesproken plaats - vaak zijn bedrijfspand, werkplaats of opslagruimte - klaar te zetten voor de koper.
EXW is voor de koper een 'onvriendelijke' Incoterm®, want hij moet het hele transport zelf regelen. Hij draagt alle kosten, verbonden aan het vervoer naar de eindbestemming. Ook draagt hij het risico van verlies of schade aan de goederen vanaf het moment dat hij de goederen in ontvangst neemt op de afgesproken plaats. De koper is zelfs verantwoordelijk voor het laden van de goederen in het voertuig.
EXW is niet geschikt voor exportzendingen. Vanaf 1 oktober 2020 moet de exporteur die genoemd wordt in de uitvoeraangifte gevestigd zijn in de EU. De koper van buiten de EU zal dus een andere partij, zoals een logistiek dienstverlener of douane-expediteur uit de EU, bereid moeten vinden om op te treden als exporteur voor de uitvoeraangifte.
Ook geldt dat de koper bij EXW verantwoordelijk is voor het regelen van een uitvoervergunning of van andere uitvoerdocumenten, mocht dat nodig zijn.

Delivered At Place (DAP)
De Incoterm® Delivered At Place (DAP) brengt veel verplichtingen mee voor de verkoper. De verkoper regelt en betaalt het vervoer tot de afgesproken plaats van bestemming. Hij draagt ook het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen, nog niet gelost, overdraagt aan de koper op deze afgesproken plaats van bestemming (ofwel plaats van levering).
Beschrijf bij DAP het punt binnen de afgesproken plaats van bestemming zo duidelijk mogelijk. Omdat dit de plaats is waar het risico van verlies of schade aan de goederen overgaat van verkoper op koper (plaats van levering). De koper draagt de kosten van het lossen op de afgesproken plaats van bestemming. 
De verkoper moet, als de bestemming van de goederen buiten de Europese Unie (EU) ligt, de uitvoeraangifte bij de douane regelen. Verder is hij verantwoordelijk voor het regelen van een uitvoervergunning of van andere uitvoerdocumenten, als dit nodig is. Voor de invoer in het bestemmingsland regelt de koper de douaneformaliteiten en de betaling van eventuele invoerbelastingen. Ook vraagt de koper, indien nodig, lokale invoerdocumenten aan (bijvoorbeeld een invoervergunning).

Delivered Duty Paid (DDP)
De Incoterm® Delivered Duty Paid (DDP) brengt de meeste verplichtingen mee voor de verkoper. Hij regelt en betaalt het vervoer tot de afgesproken plaats van bestemming. Hij is verantwoordelijk voor de inklaring en betaalt de eventuele invoerheffingen in het bestemmingsland, zoals invoerrechten en/of invoer-btw. Verder draagt hij het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen, nog niet gelost, overdraagt aan de koper op de afgesproken plaats van bestemming (ofwel plaats van levering).
Beschrijf bij DDP het punt binnen de afgesproken plaats van bestemming zo duidelijk mogelijk. Omdat dit de plaats is waar het risico van verlies of schade aan de goederen overgaat van verkoper op koper (plaats van levering). De koper draagt de kosten van het lossen op de afgesproken plaats van bestemming.
Bij DDP ben je ook verantwoordelijk voor de inklaring bij de douane in het land van bestemming. Je draagt in dat geval de kosten verbonden aan de inklaring, inclusief de eventueel verschuldigde invoerbelastingen zoals invoerrechten, invoer-btw of andere lokale invoerheffingen. Ook moet je zorgen voor eventuele documenten die nodig zijn om de goederen in te klaren, zoals een invoervergunning.

Volumes en capaciteit Q4 2020
Op dit moment zien we een stijging van volume van en naar het Verenigd Koninkrijk bij onze klanten. Wij verwachten 3 extra drukke maanden door Brexit gerelateerd volume. Wij vragen u om ons vroegtijdig te informeren over uw toenemende volumes zodat we hier rekening mee kunnen houden in onze planning en capaciteit. Mocht het zo zijn dat we de stijgende volumes in combinatie met de beschikbare capaciteit niet kunnen handelen dan zullen wij u hierover nader informeren.
 

Business as usual

Wat betekent dit alles voor nu? U kunt voorlopig gewoon zendingen blijven versturen van en naar het Verenigd Koninkrijk zoals u gewend bent. Indien er meer duidelijkheid komt over de precieze invulling en gevolgen van de Brexit, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Contact

Heeft u nu nog vragen over de Brexit? Neem dan contact met uw accountmanager op of onze douane-afdeling via het mailadres: brexit@nl.mainfreight.com

Brexit Update 4 juni 2019

  
Update Brexit: uw actie gevraagd!

Het zal u niet zijn ontgaan: de Brexit is weer uitgesteld! Brexit zou eerst per 29 maart en later 12 april plaatsvinden. De 27 (blijvende) EU-landen en de Britse regering hebben echter besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. De kans bestaat helaas nog steeds dat het uiteindelijk niet lukt om met het Verenigd Koninkrijk (VK) afspraken over de Brexit te maken. Er kan dus nog steeds een zogeheten no-deal Brexit plaatsvinden waarbij per direct douaneprocedures terugkeren en dergelijke. Als het Britse parlement alsnog voor 31 oktober instemt met het Brexit-akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf deze uittreding gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven gewoon alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er dan vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot 31 december 2022.

Het aftreden van May zet een streep door het streven van de Britse regering om het VK vóór de installatie van de nieuwe Europarlementariërs met een deal uit de EU te loodsen. Dit was nog steeds de ijdele hoop van veel Brexiteers.
De Brexit-soap gaat hiermee weer een nieuwe fase in tot 31 oktober. De kans op een no-deal en een keiharde Brexit is hiermee in ieder geval niet afgenomen. Daarom blijft het noodzakelijk om Brexit ready te zijn. Mainfreight werkt nog steeds hard aan het beperken van de overlast na een no-deal. Het is echter belangrijk dat uw bedrijf zich ook blijft voorbereiden op alle scenario’s, inclusief een no-deal.
 

Directe Vertegenwoordiging

Bepaal als importeur of exporteur of u na de Brexit zelf de Douane invoer- c.q. uitvoeraangiften wilt doen, of dat u Mainfreight hiervoor inschakelt. Mainfreight dient dan gemachtigd te worden om voor uw bedrijf de douane formaliteiten te regelen. Deze machtiging regelt u door ons formulier ‘Directe Vertegenwoordiging’ te ondertekenen en alvast naar ons te retourneren. Deze machtiging is op elk gewenst moment herroepbaar voor u.  

U kunt de machtiging printen, ondertekenen en per mail (brexit@nl.mainfreight.com) of per post (Mainfreight, t.a.v. de douane-afdeling, Industriestraat 10, 7041 GD ’s-Heerenberg) aan ons retourneren.

Op deze site vindt u onze Brexit presentatie waarmee we u van nog meer informatie willen voorzien. In deze presentatie leest u onder andere waar uw factuur aan zal moeten voldoen, wat een HS goederencode is, hoe de incoterms invloed hebben op de kosten van uw zending en over de kosten die gepaard gaan bij eventuele douane-activiteiten uitgevoerd door Mainfreight. 

De Douane afdeling van Mainfreight heeft een speciaal team klaar zitten voor al uw vragen over de Brexit. Dus wilt u meer informatie over de Brexit? Onze specialisten hebben het antwoord! 
 

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over de Brexit? Neem nu contact op met één van onze brexit specialisten.

Contact

How we use cookies

We use functional and analytical cookies on our website to offer an optimal user experience. In addition, we use tracking cookies, which can collect information about you and follow your internet activity within our website, and possibly outside our website as well. This information will be used to measure the effectiveness of our advertising from various channels and to offer you personalised ads. Click on [Agree] or [Disagree] to accept or refuse cookies. You may withdraw your consent at any time. For more information, please visit our cookie statement. Please note that with cookies disabled you will have a degraded experience with some features.