Brexit Updates

Het laatste Brexit nieuws

Brexit Update 19 November 2020
Het Verenigd Koninkrijk (VK) – Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland – is sinds 31 januari 2020 geen EU-lidstaat meer. Tot 1 januari 2021 geldt een overgangsperiode. In deze overgangsperiode gelden alle EU-regels en wetten nog voor het VK. Voor burgers en bedrijven verandert er in deze periode bijna niets. Vanaf 1 januari 2021 worden alle zendingen van en naar het Verenigd Koninkrijk douaneplichtig. Verzenders moeten bij iedere zending de juiste documenten en douanedata aanleveren. 

In onze vorige mailing hebben we u meer informatie verschaft over de Incoterms die Mainfreight in eerste instantie zal ondersteunen (EXW, DAP, DDP). Na een rondgang bij onze grote klanten blijkt dat het merendeel gebruik zal gaan maken van de Incoterm DAP. Dit is ook de Incoterm die wij als Mainfreight aanraden aan onze klanten:
“De verkoper moet de uitvoeraangifte bij de douane regelen. Verder is hij verantwoordelijk voor het regelen van een uitvoervergunning of van andere uitvoerdocumenten, als dit nodig is. Voor de invoer in het bestemmingsland regelt de koper de douaneformaliteiten en de betaling van eventuele invoerbelastingen. Ook vraagt de koper, indien nodig, lokale invoerdocumenten aan (bijvoorbeeld een invoervergunning).”Voordelen douane afhandeling door Mainfreight  
Mainfreight is met haar eigen douane afdeling uw betrouwbare partner voor de uitklaring (melden bij douane dat goederen Nederland verlaten) en inklaring (melden bij douane dat goederen het NL binnenkomen) van goederen. Met onze specialistische kennis zijn we in staat oplossingen te bieden voor al uw douaneverplichtingen die aansluiten bij uw logistieke proces. Mainfreight is AEO gecertificeerd waarmee de zendingen die onderhevig zijn aan de douaneregelgeving een snelle en efficiënte afwikkeling kennen. U hoeft alleen uw handelsfactuur en paklijst digitaal aan ons te overhandigen en wij verzorgen alle douane-formaliteiten voor u. 


Mainfreight  raadt u aan om voor uw groupage zendingen (1-5 pallets) uw ontvanger te adviseren onze partner Davies Turner in te schakelen voor het verzorgen van de invoer in het VK. Dit met als reden dat onze dagelijkse lijndiensten voorzien zullen worden van een transitdocument. Dit transitdocument zorgt ervoor dat het inklaren van de goederen niet aan de grens gebeurd maar op de douane depots van Davies Turner in Dartford en Coleshill. Op deze manier zorgen wij ervoor dat wij de verwachtte drukte aan de grens zoveel mogelijk omzeilen. Davies Turner beschikt over in-house douane afdelingen welke ervoor zorgen dat uw zending zonder vertraging uitgeleverd kan worden. Het voordeel van het werken met de combinatie Davies Turner – Mainfreight is dat wij alle van u ontvangen documentatie al delen met Davies Turner voor de aankomst van de vrachtwagen op hun douane depots. Dit zorgt voor een zo snel mogelijke afhandeling van het inklaringsproces. 
Uw ontvanger in het VK kan voor de invoer van groupage zendingen contact opnemen met Davies Turner (road@daviesturner.co.uk) en voor LTL/FTL zendingen met Mainfreight London (sales@uk.mainfreight.com).  

Wanneer u er voor kiest om met een 3de partij uw douanezaken te laten regelen zullen er extra kosten gemoeid zijn met het aanleveren van informatie door Mainfreight en het zuiveren van uw (uitvoer)document op een verzamel transitdocument. Deze extra kosten zullen wij in een volgende nieuwsbrief met u delen. 

Directe vertegenwoordiging en Volmacht KvK 
Indien u wenst dat Mainfreight uw douane afhandeling regelt mail ons dan uw ondertekende formulier Directe Vertegenwoordiging alvast. Indien u wenst dat Mainfreight uw Oorsprongscertificaat gaat regelen bij de Kamer van Koophandel dan dient u ons te voorzien van het ondertekende formulier Volmacht KvK. Beide formulieren vindt u hier.

Verpakkingshout bij import en export na Brexit
Neem geen risico bij uw handel met het Verenigd Koninkrijk. Gebruik alleen verpakkingshout (zoals pallets, houten kratten, kisten, kabelhaspel en stuwhout om de lading vast te zetten) dat behandeld is tegen schadelijke organismen en gemarkeerd is volgens de internationale standaard ISPM 15. Deze standaard wordt ná Brexit verplicht. De afdeling Packaging van Mainfreight kan u helpen bij de aanschaf van deze pallets (packaging@nl.mainfreight.com). 

Volumes en capaciteit Q4 2020
Op dit moment zien wij een significante stijging van volumes van en naar het Verenigd Koninkrijk. Deze pre-Brexit volumes zien wij bij onze eigen klanten en in de markt. De wachttijden binnen de verschillende schakels van de logistieke keten nemen toe waardoor er vertraging in de uitlevering ontstaat. Wij houden u hierover op de hoogte via SCEU/Mainchain. U kunt ook contact opnemen met onze UK afdeling (uk@nl.mainfreight.com).

Laat uw factuur en paklijst alvast controleren voor 1 januari
Graag willen wij u als service aanbieden om alvast uw factuur en paklijst te delen met brexit@nl.mainfreight.com. Wij zullen dan voor u kijken of uw factuur en paklijst aan alle eisen voldoet om de aangifte van uw goederen verder te verzorgen. Om te weten welke informatie er op uw factuur en paklijst moet staan verwijzen wij u graag naar onze Brexit presentatie (sheet 15) op onze Brexit website . Indien er gegevens van u ontbreken, of uw goederenomschrijving niet correct is, of uw documenten bereiken ons na 16.00 uur dan kunnen wij uw zending na 1 januari niet verladen naar het VK. Uw zending zal dan helaas vertraging oplopen. Door nu gebruik te maken van onze controle heeft u nog voldoende tijd om ontbrekende informatie voor 1 januari op uw factuur of paklijst te gaan vermelden. U bent dan volledig Brexit-ready!

Wanneer u sinds deze week via SCEU een zending naar het VK boekt krijgt u de melding dat uw goederen de EU verlaten met daarbij het verzoek om uw factuur en paklijst met ons te delen. Vanaf 1 januari is het mogelijk om uw documenten via deze weg met ons te delen.

Veterinair en fytosanitaire producten
Wanneer u veterinaire of fytosanitaire producten door ons laat vervoeren welke, na de Brexit, voorzien moeten worden van extra documentatie vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.


Contact

U kunt voorlopig gewoon zendingen blijven versturen van en naar het Verenigd Koninkrijk zoals u gewend bent. Indien er meer duidelijkheid komt over de precieze invulling en gevolgen van de Brexit, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.  
Onze Brexit pagina's hebben we volledig geüpdatet met de laatste informatie. Tevens vindt u hier een presentatie die antwoord geeft op de meest gestelde vragen en het formulier voor ‘Directe Vertegenwoordiging’. Heeft u nu nog vragen of wilt u verder praten over de Brexit? Neem dan contact met uw accountmanager op of onze douane afdeling via het mailadres: brexit@nl.mainfreight.com 
Brexit Update 13 Oktober 2020

Begin januari hebben we u voor het laatst via deze nieuwsbrief geïnformeerd over de aankomende Brexit. Inmiddels heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020 en geldt er nu een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode gelden alle EU-regels en wetten voor het VK. Voor burgers en bedrijven verandert er in deze periode bijna niets. Dit keer ziet het er naar uit dat er geen verlenging van de overgangsperiode zal komen. Het VK heeft gezegd dat het geen verlenging wil en het is nu afwachten of er wel of geen deal zal komen.

Deal of no-deal: douaneformaliteiten zijn een vaststaand feit. De huidige onderhandelingen tussen de Europese Unie en het VK verlopen moeizaam. Op korte termijn wordt duidelijkheid verwacht over het resultaat. Ongeacht of dit uitmondt in een deal of een no-deal: Vanaf 1 januari 2021 gelden er in het goederenverkeer met het VK altijd douaneformaliteiten.

De afgelopen maanden hebben wij ons als Mainfreight daarom verder voorbereid op de Brexit. Zo hebben wij ook de CEMT vergunning rond waardoor we ook bij een no-deal Brexit met Mainfreight voertuigen naar Engeland mogen blijven rijden. Ook de komende 80 dagen zullen wij gebruiken om de laatste zaken te regelen. De hoogste tijd om samen met u de gekozen oplossing definitief te maken. We vragen u hierbij na te denken over de incoterms en de uitvoering van  douaneactiviteiten. Iets waarbij wij u ook graag van dienst zijn.

Voordelen douane-afhandeling door Mainfreight  


Mainfreight is met haar eigen douane-afdeling uw betrouwbare partner voor de afhandeling van al uw douaneformaliteiten. Met onze specialistische kennis zijn we in staat oplossingen te bieden voor al uw douaneverplichtingen die aansluiten bij uw logistieke proces. Mainfreight is AEO gecertificeerd waarmee de zendingen die onderhevig zijn aan de douaneregelgeving een snelle en efficiënte afwikkeling kennen.
U hoeft alleen uw handelsfactuur en paklijst digitaal aan ons te overhandigen en wij verzorgen alle douane-formaliteiten voor u.

Brexit-douane-formaliteiten.pngICC Incoterms® 2020


Bij een internationale transactie spreken koper en verkoper meestal een ICC Incoterms® 2020-regel af. Deze bepaalt de rechten en plichten van beide partijen met betrekking tot het transport, verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten. Wie op dit moment nog niet buiten de EU handelt, kan zomaar condities hebben afgesproken die na 1 januari 2021 ongunstig uitpakken. Geef daarom bijzondere aandacht aan de toepassing van de ICC Incoterms® 2020:

Brexit-Incoterms.png


Ex Works (EXW)
De Incoterm® Ex Works (EXW) brengt de minste verplichtingen mee voor de verkoper. Hij hoeft zijn goederen alleen maar op een afgesproken plaats - vaak zijn bedrijfspand, werkplaats of opslagruimte - klaar te zetten voor de koper.
EXW is voor de koper een 'onvriendelijke' Incoterm®, want hij moet het hele transport zelf regelen. Hij draagt alle kosten, verbonden aan het vervoer naar de eindbestemming. Ook draagt hij het risico van verlies of schade aan de goederen vanaf het moment dat hij de goederen in ontvangst neemt op de afgesproken plaats. De koper is zelfs verantwoordelijk voor het laden van de goederen in het voertuig.
EXW is niet geschikt voor exportzendingen. Vanaf 1 oktober 2020 moet de exporteur die genoemd wordt in de uitvoeraangifte gevestigd zijn in de EU. De koper van buiten de EU zal dus een andere partij, zoals een logistiek dienstverlener of douane-expediteur uit de EU, bereid moeten vinden om op te treden als exporteur voor de uitvoeraangifte.
Ook geldt dat de koper bij EXW verantwoordelijk is voor het regelen van een uitvoervergunning of van andere uitvoerdocumenten, mocht dat nodig zijn.

Delivered At Place (DAP)
De Incoterm® Delivered At Place (DAP) brengt veel verplichtingen mee voor de verkoper. De verkoper regelt en betaalt het vervoer tot de afgesproken plaats van bestemming. Hij draagt ook het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen, nog niet gelost, overdraagt aan de koper op deze afgesproken plaats van bestemming (ofwel plaats van levering).
Beschrijf bij DAP het punt binnen de afgesproken plaats van bestemming zo duidelijk mogelijk. Omdat dit de plaats is waar het risico van verlies of schade aan de goederen overgaat van verkoper op koper (plaats van levering). De koper draagt de kosten van het lossen op de afgesproken plaats van bestemming. 
De verkoper moet, als de bestemming van de goederen buiten de Europese Unie (EU) ligt, de uitvoeraangifte bij de douane regelen. Verder is hij verantwoordelijk voor het regelen van een uitvoervergunning of van andere uitvoerdocumenten, als dit nodig is. Voor de invoer in het bestemmingsland regelt de koper de douaneformaliteiten en de betaling van eventuele invoerbelastingen. Ook vraagt de koper, indien nodig, lokale invoerdocumenten aan (bijvoorbeeld een invoervergunning).

Delivered Duty Paid (DDP)
De Incoterm® Delivered Duty Paid (DDP) brengt de meeste verplichtingen mee voor de verkoper. Hij regelt en betaalt het vervoer tot de afgesproken plaats van bestemming. Hij is verantwoordelijk voor de inklaring en betaalt de eventuele invoerheffingen in het bestemmingsland, zoals invoerrechten en/of invoer-btw. Verder draagt hij het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen, nog niet gelost, overdraagt aan de koper op de afgesproken plaats van bestemming (ofwel plaats van levering).
Beschrijf bij DDP het punt binnen de afgesproken plaats van bestemming zo duidelijk mogelijk. Omdat dit de plaats is waar het risico van verlies of schade aan de goederen overgaat van verkoper op koper (plaats van levering). De koper draagt de kosten van het lossen op de afgesproken plaats van bestemming.
Bij DDP ben je ook verantwoordelijk voor de inklaring bij de douane in het land van bestemming. Je draagt in dat geval de kosten verbonden aan de inklaring, inclusief de eventueel verschuldigde invoerbelastingen zoals invoerrechten, invoer-btw of andere lokale invoerheffingen. Ook moet je zorgen voor eventuele documenten die nodig zijn om de goederen in te klaren, zoals een invoervergunning.

Volumes en capaciteit Q4 2020
Op dit moment zien we een stijging van volume van en naar het Verenigd Koninkrijk bij onze klanten. Wij verwachten 3 extra drukke maanden door Brexit gerelateerd volume. Wij vragen u om ons vroegtijdig te informeren over uw toenemende volumes zodat we hier rekening mee kunnen houden in onze planning en capaciteit. Mocht het zo zijn dat we de stijgende volumes in combinatie met de beschikbare capaciteit niet kunnen handelen dan zullen wij u hierover nader informeren.
 

Business as usual

Wat betekent dit alles voor nu? U kunt voorlopig gewoon zendingen blijven versturen van en naar het Verenigd Koninkrijk zoals u gewend bent. Indien er meer duidelijkheid komt over de precieze invulling en gevolgen van de Brexit, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Contact

Heeft u nu nog vragen over de Brexit? Neem dan contact met uw accountmanager op of onze douane-afdeling via het mailadres: brexit@nl.mainfreight.com

Brexit Update 4 juni 2019
  
Update Brexit: uw actie gevraagd!

Het zal u niet zijn ontgaan: de Brexit is weer uitgesteld! Brexit zou eerst per 29 maart en later 12 april plaatsvinden. De 27 (blijvende) EU-landen en de Britse regering hebben echter besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. De kans bestaat helaas nog steeds dat het uiteindelijk niet lukt om met het Verenigd Koninkrijk (VK) afspraken over de Brexit te maken. Er kan dus nog steeds een zogeheten no-deal Brexit plaatsvinden waarbij per direct douaneprocedures terugkeren en dergelijke. Als het Britse parlement alsnog voor 31 oktober instemt met het Brexit-akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf deze uittreding gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven gewoon alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er dan vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot 31 december 2022.

Het aftreden van May zet een streep door het streven van de Britse regering om het VK vóór de installatie van de nieuwe Europarlementariërs met een deal uit de EU te loodsen. Dit was nog steeds de ijdele hoop van veel Brexiteers.
De Brexit-soap gaat hiermee weer een nieuwe fase in tot 31 oktober. De kans op een no-deal en een keiharde Brexit is hiermee in ieder geval niet afgenomen. Daarom blijft het noodzakelijk om Brexit ready te zijn. Mainfreight werkt nog steeds hard aan het beperken van de overlast na een no-deal. Het is echter belangrijk dat uw bedrijf zich ook blijft voorbereiden op alle scenario’s, inclusief een no-deal.
 

Directe Vertegenwoordiging

Bepaal als importeur of exporteur of u na de Brexit zelf de Douane invoer- c.q. uitvoeraangiften wilt doen, of dat u Mainfreight hiervoor inschakelt. Mainfreight dient dan gemachtigd te worden om voor uw bedrijf de douane formaliteiten te regelen. Deze machtiging regelt u door ons formulier ‘Directe Vertegenwoordiging’ te ondertekenen en alvast naar ons te retourneren. Deze machtiging is op elk gewenst moment herroepbaar voor u.  

U kunt de machtiging printen, ondertekenen en per mail (brexit@nl.mainfreight.com) of per post (Mainfreight, t.a.v. de douane-afdeling, Industriestraat 10, 7041 GD ’s-Heerenberg) aan ons retourneren.

Op deze site vindt u onze Brexit presentatie waarmee we u van nog meer informatie willen voorzien. In deze presentatie leest u onder andere waar uw factuur aan zal moeten voldoen, wat een HS goederencode is, hoe de incoterms invloed hebben op de kosten van uw zending en over de kosten die gepaard gaan bij eventuele douane-activiteiten uitgevoerd door Mainfreight. 

De Douane afdeling van Mainfreight heeft een speciaal team klaar zitten voor al uw vragen over de Brexit. Dus wilt u meer informatie over de Brexit? Onze specialisten hebben het antwoord! 
 

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over de Brexit? Neem nu contact op met één van onze brexit specialisten.

Contact

Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken functionele en analytische cookies op onze website om een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarnaast gebruiken we trackingcookies die informatie over u kunnen verzamelen en die uw internetactiviteiten binnen onze website, en mogelijk ook buiten onze website, kunnen volgen. Deze informatie wordt gebruikt om de effectiviteit van onze reclame via verscheidene kanalen te meten en om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Klik op [Akkoord] of [Niet akkoord] om cookies te accepteren of te weigeren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie. Houd er rekening mee dat als cookies uitgeschakeld zijn, u een mindere ervaring zult hebben met sommige functies.

We hebben gemerkt dat u Internet Explorer gebruikt

Om de best mogelijke ervaring tijdens het bezoek aan onze site te garanderen, kunt u een van deze moderne browsers downloaden.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge