06 februari 2024

Het Border Target Operation Model (BTOM) gaat in werking vanaf 31/01/2024. Bij het BTOM ligt de focus in het VK, bij binnenkomende dierlijke producten, planten en plantaardige producten.


Uitgebreide achtergrondinformatie over deze regels vindt u in het 'Border Target Operating Model'.

Concreet betekent dit voor sommige plantaardige en dierlijke producten het volgende:  
•    Vanaf 31 januari 2024 moet u voor goederen die onder de categorie "middelhoog risico" vallen een fytosanitair- of gezondheidscertificaat voorzien om te kunnen importeren in het Verenigd Koninkrijk. Producten in de categorie "hoog risico" moesten voordien ook al geëxporteerd worden met het juiste certificaat. 
•    Vanaf 30 april 2024 zullen deze goederen ook onderhevig zijn aan fysieke controles bij de grensovergang. Deze controles zullen plaatsvinden in Border Control Posts (BCP) of Control Points (CP). Hou rekening met de bijkomende kosten en tijdspanne van deze controles.

Het Verenigd Koninkrijk hanteert een model waarbij goederen ingedeeld worden volgens risicocategorie: 
•    Producten met een hoog risico;
•    Producten met een middelhoog risico;
•    Producten met een laag risico.

Samenvattend, voor producten van laag risico gelden volgende regels:
•    Geen fytosanitair- of gezondheidscertificaat nodig;
•    Vooraanmelding in IPAFFS is nodig voor dierlijke producten: via dit onlinesysteem moet diegene die verantwoordelijk is voor de Britse invoer de producten vooraf registreren; 
•    Minimale fysieke invoercontroles, maar de goederen moeten wel ingevoerd worden via een Border Control Post (BCP), voorzien voor dit type goederen. 
 
Samenvattend, voor producten van hoog en middelhoog risico gelden volgende regels:
•    (Fyto)sanitair- of gezondheidscertificaat voor producten van middelhoog risico vanaf 31 januari 2024: U zal een (fyto)sanitair certificaat moeten aanvragen bij het FAVV voor u uw goederen exporteert. Voor producten van hoog risico is deze regel al van toepassing sinds 1 januari 2021; 
•    Vooraanmelding in IPAFFS is nodig: via dit onlinesysteem moet diegene die verantwoordelijk is voor de Britse invoer de producten vooraf registreren;  
•    Vanaf 30 april 2024 kunnen deze goederen worden onderworpen aan fysieke invoercontroles. 

Opgelet: Indien u goederen zou exporteren die betrekking hebben op de nieuwe regeling, moet je rekening houden met langere transittijden. 

Ons Mainfreight customs team kan snel reageren op al uw douanebehoeften. Door nauwe samenwerking met onze experts op het gebied van transport en projectlogistiek, wij u één aanspreekpunt voor al uw douanebehoeften. Wij kunnen snel en effectief schakelen, zodat u volledig ontzorgd wordt in het gehele logistieke proces.

Via onderstaande links kan u meer informatie vinden over de nieuwe regels: 
•    U bent niet zeker of uw producten onder de categorie laag, middelhoog of hoog risico vallen? De Britse overheid publiceerde een overzicht van de verschillende productcategorieën: Producten van plantaardige origine en planten, en producten van dierlijke origine.
•    Exporteert u samengestelde producten? Via dit overzicht kan u nagaan of uw product onderhevig zal zijn aan de nieuwe regels. 
•    FAVV: Indien u een exportcertificaat nodig heeft, wordt dit in België afgeleverd door het FAVV. Via de website kan u informatie terugvinden per product en categorie. U moet vervolgens klikken op “Landspecifieke certificaten” en dan zoekt u "Groot-Brittannië" om meer informatie te verkrijgen. Certificaten moet u tijdig aanvragen bij de lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV in uw provincie
•    In sommige gevallen is het nodig dat uw producten vanaf 30 april 2024 langs Britse zijde ingevoerd worden langs een Border Control Post (BCP) of Control Point (CP). De lijst van deze locaties vindt u hier voor planten en hier voor producten van dierlijke oorsprong. 
•    Bent u verantwoordelijk voor de invoer van de producten in het VK? Dan vindt u hier meer informatie over IPAFFS

Meer weten?

Neem contact op met ons douane team om het proces en de mogelijkheden te bespreken.

Contact

How we use cookies

We use functional and analytical cookies on our website to offer an optimal user experience. In addition, we use tracking cookies, which can collect information about you and follow your internet activity within our website, and possibly outside our website as well. This information will be used to measure the effectiveness of our advertising from various channels and to offer you personalised ads. Click on [Agree] or [Disagree] to accept or refuse cookies. You may withdraw your consent at any time. For more information, please visit our cookie statement. Please note that with cookies disabled you will have a degraded experience with some features.