Our Branches

Our Branches in Asia

Chúng tôi tiếp tục phát triển mạng lưới của mình trên toàn thế giới. Hãy xem các văn phòng và kho hàng của chúng tôi tại Châu Á.

Mainline Singapore

Mainline is our Singapore office & warehouse. Check out how Mainline, our Singapore office & warehouse looks inside.
 

Mainfreight Hong Kong Warehouse

Mainfreight Hong Kong warehouse - tailor-made warehousing solution to fit your business. We offer solutions in warehousing, value added logistics and supply chain management. With our technology and business solution, you can monitor and manage warehouse inventory 24/7.
We look forward to partnering with you to streamline, strengthen and improve your supply chain.

Mainfreight Shanghai

Check out what our Mainfreight branch in Shanghai, China.

Mainfreight Ningbo

Check out what our Mainfreight branch in Ningbo, China.

Mainfreight Qingdao 10 Years Anniversary

Mainfreight Qingdao team recently celebrated their 10 years anniversary. We are pleased to share the following video about Mainfreight Qingdao and Qingdao overview. 
 

Contact us

Báo giá vận chuyển miễn phí

Sẵn sàng để giao dịch với chúng tôi, yêu cầu báo giá vận chuyển

Đặt câu hỏi

Bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Giữ liên lạc với chúng tôi

Liên hệ với một trong các chi nhánh của chúng tôi để có thêm thông tin về các dịch vụ

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào

Chúng tôi sử dụng các chức năng và phân tích của cookie trên website để mang đến trải nghiệm người dùng tối ưu. Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng chức năng theo dõi của cookie để có thể thu thập thông tin về bạn và theo dõi các hoạt động trên internet của bạn bên trong và cả bên ngoài website. Thông tin này sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo của chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau. Bấm vào [Đồng ý] hoặc [Không đồng ý] để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn có thể rút lại chấp thuận của mình vào bất kỳ thời điểm nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn về cookie của chúng tôi. Xin lưu ý nếu tắt cookie, bạn sẽ có trải nghiệm kém hơn đối với một số tính năng, ví dụ như tính năng theo dõi không còn khả dụng.