Công nghệ

Trong bối cảnh thế giới kinh doanh đang thay đổi, bạn cần tận dụng mọi lợi thế để dẫn đầu. Hợp tác với một công ty cung cấp các giải pháp công nghệ đẳng cấp thế giới sẽ hỗ trợ cho việc kinh doanh của bạn thành công.

Công nghệ

Shipment Centre

Shipment Centre một dịch vụ miễn phí của Mainfreight mà khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng để xử lý hàng hóa của họ thông qua Internet. Bằng cách sử dụng Trung tâm hàng hóa, bạn có thể nhập, quản lý, thay đổi và kiểm tra lô hàng của mình một cách đơn giản và có trật tự để có quyền kiểm soát quá trình giao hàng.

Shipment Centre cũng được tích hợp vào Mainchain để bạn có thể dễ dàng theo dõi & truy xuất lô hàng của mình.

Trung tâm lưu trữ hàng hóa

  • Miễn phí tài khoản Mainchain + Trung tâm hàng hóa        
  • Xác nhận qua email
  • Nhập và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn
  • In mã vạch và ghi chú công văn
  • Tải danh sách lưu trữ
  • Các giá trị được tiêu chuẩn hóa (như là mô tả hàng hóa)
  • Tạo và sử dụng các lô hàng mẫu
  • Nhập lô hàng bằng file Excel (.csv)
  • In CMR cho mỗi lô hàng
  • Nhập khẩu dữ liệu các lô hàng thông qua file adr (ADR) 

Vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản nơi bạn đăng ký tài khoản Trung tâm hàng hóa.

Contact us

Báo giá vận chuyển miễn phí

Sẵn sàng để giao dịch với chúng tôi, yêu cầu báo giá vận chuyển

Đặt câu hỏi

Bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Giữ liên lạc với chúng tôi

Liên hệ với một trong các chi nhánh của chúng tôi để có thêm thông tin về các dịch vụ

How we use cookies

We use functional and analytical cookies on our website to offer an optimal user experience. In addition, we use tracking cookies, which can collect information about you and follow your internet activity within our website, and possibly outside our website as well. This information will be used to measure the effectiveness of our advertising from various channels and to offer you personalised ads. Click on [Agree] or [Disagree] to accept or refuse cookies. You may withdraw your consent at any time. For more information, please visit our cookie statement. Please note that with cookies disabled you will have a degraded experience with some features.