Vận tải đường biển

Vận tải đường biển là một lựa chọn hiệu quả về chi phí cho các lô hàng LCL (hàng xếp không đủ một container) hoặc FCL (hàng nguyên container). Chúng tôi cũng có thể cung cấp chứng từ đầy đủ với Đại lý Hải quan để làm thủ tục hải quan.

Vận hành ở Cảng (GIAO THÔNG VẬN TẢI)

Mainfreight Port Operations offers our customers a seamless service for import, export and domestic container movements.


Our extensive Wharf Cartage network specialise in containers of up to 30 tonne:

  • Loại container 20ft và 40ft
  • Container cao
  • Container lạnh
  • Container đầu mở
  • Flat Rack Containers


Hoạt động vận hành ở Cảng của Mainfreight là các chuyên gia về chuyên chở container các loại. Liên hệ với chi nhánh Mainfreight địa phương cho việc chuyên chở của bạn

Contact us

Báo giá vận chuyển miễn phí

Sẵn sàng để giao dịch với chúng tôi, yêu cầu báo giá vận chuyển

Đặt câu hỏi

Bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Giữ liên lạc với chúng tôi

Liên hệ với một trong các chi nhánh của chúng tôi để có thêm thông tin về các dịch vụ

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào

Chúng tôi sử dụng các chức năng và phân tích của cookie trên website để mang đến trải nghiệm người dùng tối ưu. Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng chức năng theo dõi của cookie để có thể thu thập thông tin về bạn và theo dõi các hoạt động trên internet của bạn bên trong và cả bên ngoài website. Thông tin này sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo của chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau. Bấm vào [Đồng ý] hoặc [Không đồng ý] để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn có thể rút lại chấp thuận của mình vào bất kỳ thời điểm nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn về cookie của chúng tôi. Xin lưu ý nếu tắt cookie, bạn sẽ có trải nghiệm kém hơn đối với một số tính năng, ví dụ như tính năng theo dõi không còn khả dụng.