MFT (NZX) $77,50 NZD

Exonerarea de răspundere Mainfreight

1. Acceptarea termenilor noștri​

Prin vizitarea site-ului Mainfreight, vizualizarea, accesarea sau utilizarea în alt mod a serviciilor sau informațiilor create, colectate, compilate sau transmise către Mainfreight, sunteți de acord să respectați următorii Termeni și condiții ale serviciilor. Dacă nu doriți să respectați Termenii noștri, singura dvs. opțiune este să nu vizitați, vizualizați sau utilizați în alt mod serviciile Mainfreight. Înțelegeți, sunteți de acord și recunoașteți că acești Termeni constituie un acord legal obligatoriu între dvs. și Mainfreight și că utilizarea de către dvs. a site-ului web Mainfreight va însemna acceptarea definitivă a acestui acord.

2. Furnizarea serviciilor

Sunteți de acord și acceptați că Mainfreight este îndreptățită să modifice, să îmbunătățească sau să întrerupă serviciile sale la discreția sa, fără să vă anunțe, chiar dacă acest lucru ar putea să vă împiedice accesul la informațiile conținute. În plus, sunteți de acord și acceptați că Mainfreight are dreptul să vă ofere servicii prin intermediul filialelor sau entităților afiliate.

3. Drepturi de proprietate

Acceptați și sunteți de acord că Mainfreight poate conține informații de proprietate și confidențiale, inclusiv mărci comerciale, mărci de servicii și brevete protejate de legile privind proprietatea intelectuală și tratatele internaționale de proprietate intelectuală. Mainfreight vă autorizează să vizualizați și să faceți o singură copie a porțiunilor din conținutul său pentru utilizarea offline, personală, non-comercială. Conținutul nostru nu poate fi vândut, reprodus sau distribuit fără permisiunea noastră scrisă. Mărcile comerciale, mărcile de servicii și logourile terților sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Alte drepturi neacordate în mod specific aici sunt rezervate.

4. Conținutul transmis

Atunci când transmiteți conținut către Mainfreight, îi acordați Mainfreight simultan o licență irevocabilă, la nivel mondial, gratuită pentru publicarea, afișarea, modificarea, distribuirea și sindicalizarea conținutului dvs. în întreaga lume. Dvs. confirmați și garantați că aveți autoritatea necesară pentru a acorda licența de mai sus companiei Mainfreight.

5. Încetarea acordului

Termenii prezentului acord vor continua să se aplice în permanență până la încetarea de către oricare dintre părți, fără notificare, în orice moment, din orice motiv.Termenii care vor continua în perpetuitate nu vor fi afectați de încetarea prezentului acord.

6. Exonerarea de garanții​

Dvs. înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea de către dvs. a site-ului Mainfreight este pe deplin pe riscul dvs. și că serviciile noastre sunt furnizate „Așa cum sunt” și „Așa cum sunt disponibile”. Mainfreight nu oferă nicio garanție, avize sau reprezentări exprese sau implicite în ceea ce privește funcționarea site-ului web Mainfreight, a informațiilor, conținutului, materialelor sau produselor. Aceasta include, dar nu se limitează la, garanții implicite de vandabilitate și potrivire pentru un anumit scop și ne-încălcarea drepturilor, precum și garanțiile că accesul sau utilizarea serviciului vor fi neîntrerupte sau fără erori sau că defectele serviciului vor fi corectate.

7. Limitarea răspunderii​

Dvs. înțelegeți și sunteți de acord că Mainfreight și oricare dintre filialele sale nu vor fi răspunzătoare în niciun caz de daune directe, indirecte, incidentale, în consecință sau exemplare. Acestea includ, dar nu se limitează la daunele pentru pierderea profitului, întreruperea afacerii, reputației sau fondului comercial, pierderea programelor sau informațiilor sau a altor pierderi intangibile rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciul sau informațiile sau orice încetare permanentă sau temporară a unui astfel de serviciu sau acces la informații, sau ștergerea sau deteriorarea oricărui conținut sau informații sau eșecul de a stoca conținutul sau informațiile. Limitarea de mai sus se aplică dacă Mainfreight a fost sau nu informată despre fapte sau ar fi trebuit să fie la curent cu posibilitatea unor astfel de daune. În jurisdicțiile în care excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune cauzale sau incidentale nu este permisă, răspunderea Mainfreight este limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

8. Conținut extern​

Mainfreight poate include hyperlinkuri către conținut, publicitate sau site-uri web ale terților. Acceptați și sunteți de acord că Mainfreight nu este responsabilă pentru și nu susține publicitatea, produsele sau resursele disponibile în astfel de resurse sau site-uri web.

9. Jurisdicția​

Înțelegeți în mod expres și sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției personale și exclusive a instanțelor din țara, statul, provincia sau teritoriul determinate exclusiv de Mainfreight pentru a soluționa orice problemă juridică care rezultă din acest acord sau legată de utilizarea de către dvs. a Mainfreight. Dacă instanța de judecată competentă decide că o prevedere a acordului este nulă, atunci această dispoziție va fi eliminată din termeni, iar termenii rămași vor continua să fie valabili.

10. Întregul acord

Dvs. înțelegeți și sunteți de acord că Termenii de mai sus constituie întregul acord general dintre dvs. și Mainfreight. Ați putea fi supus unor Termeni și condiții suplimentare atunci când utilizați, achiziționați sau accesați alte servicii, servicii afiliate sau conținut sau materiale ale unei terțe părți.

11. Modificarea Termenilor

Mainfreight își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni din când în când, la discreția sa și fără vreo notificare. Modificările aduse Termenilor noștri intră în vigoare la data la care sunt postate și utilizarea dvs. continuă a Mainfreight după modificarea Termenilor va semnifica acordul dvs. de a-i respecta.

How we use cookies

We use functional and analytical cookies on our website to offer an optimal user experience. In addition, we use tracking cookies, which can collect information about you and follow your internet activity within our website, and possibly outside our website as well. This information will be used to measure the effectiveness of our advertising from various channels and to offer you personalised ads. Click on [Agree] or [Disagree] to accept or refuse cookies. You may withdraw your consent at any time. For more information, please visit our cookie statement. Please note that with cookies disabled you will have a degraded experience with some features.