Warunki świadczenia usług

1. Akceptacja naszych warunków

Odwiedzając stronę Mainfreight, przeglądając, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z jakichkolwiek usług lub informacji utworzonych, zebranych, zestawionych lub przesłanych do firmy Mainfreight, zgadzasz się przestrzegać następujących Warunków Świadczenia Usług. Jeśli nie chcesz być związany naszymi Warunkami, jedyną możliwością jest nie odwiedzanie, przeglądanie ani inne korzystanie z usług firmy Mainfreight.
Zgadzasz się, rozumiesz  i potwierdzasz , że niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a Mainfreight i że korzystanie z Mainfreight oznacza ostateczną akceptację niniejszej umowy.

2. Prowizja za usługi

Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że firma Mainfreight jest uprawniona do modyfikowania, ulepszania lub zaprzestania świadczenia wszelkich swoich usług według własnego uznania i bez powiadomienia, nawet jeśli może to uniemożliwić dostęp do wszelkich informacji w nich zawartych. Ponadto zgadzasz się i potwierdzasz, że firma Mainfreight jest uprawniona do świadczenia usług za pośrednictwem swoich spółek zależnych lub stowarzyszonych.

3. Prawa własności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Mainfreight może zawierać informacje zastrzeżone i poufne, w tym znaki towarowe, znaki usługowe i patenty chronione prawem własności intelektualnej i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Mainfreight upoważnia Cię do przeglądania i tworzenia pojedynczej kopii fragmentów treści do użytku osobistego, niekomercyjnego i offline. Nasze treści nie mogą być sprzedawane, reprodukowane ani rozpowszechniane bez naszej pisemnej zgody. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo stron trzecich są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie dalsze prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

4. Przesłana treść

Przesyłając treści do firmy Mainfreight, udzielasz firmie Mainfreight nieodwołalnej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na publikowanie, wyświetlanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i syndykowanie treści na całym świecie. Przyjmujesz do wiadomości i gwarantujesz, że masz wymagane uprawnienia do udzielenia powyższej licencji firmie Mainfreight.

5. Zakończenie

Warunki niniejszej umowy pozostaną w mocy przez czas nieokreślony do momentu wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez wypowiedzenia. Warunki, które mają obowiązywać bezterminowo, pozostają nienaruszone przez rozwiązanie niniejszej umowy.

6. Wyłączenie gwarancji

Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystasz z Mainfreight wyłącznie na własne ryzyko i że nasze usługi są świadczone „tak, jak są” i „w miarę dostępności”. Mainfreight nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, zaleceń ani oświadczeń dotyczących działania strony internetowej Mainfreight, informacji, treści, materiałów lub produktów. Obejmuje to między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw, a także gwarancje, że dostęp do usługi lub korzystanie z niej będzie nieprzerwane lub wolne od błędów lub że wady w usługa zostanie poprawiona.
 
7. Ograniczenie odpowiedzialności

Rozumiesz i zgadzasz się, że firma Mainfreight i wszelkie jej spółki zależne lub stowarzyszone w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub przykładowe. Obejmuje to między innymi szkody wynikające z utraty zysków, przerw w działalności, reputacji biznesowej lub wartości firmy, utraty programów lub informacji lub innych niematerialnych strat wynikających z korzystania lub niemożności korzystania z usługi lub informacji lub jakichkolwiek trwałych lub czasowe zaprzestanie świadczenia takiej usługi lub dostępu do informacji, usunięcie lub uszkodzenie jakiejkolwiek treści lub informacji, albo brak przechowywania jakichkolwiek treści lub informacji. Powyższe ograniczenie obowiązuje niezależnie od tego, czy firma Mainfreight została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, czy nie. W jurysdykcjach, w których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe nie jest dozwolone, odpowiedzialność firmy Mainfreight jest ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

8. Treści zewnętrzne

Mainfreight może zawierać hiperłącza do treści, reklam lub stron internetowych osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Mainfreight nie ponosi odpowiedzialności ani nie popiera żadnych reklam, produktów ani zasobów dostępnych w takich zasobach lub witrynach internetowych.

9. Jurysdykcja

Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów danego kraju, stanu, prowincji lub terytorium określanej wyłącznie przez firmę Mainfreight w zakresie wszelkich kwestii prawnych wynikających z korzystania z usługi Mainfreight lub z nią związanych. Jeśli właściwy sąd uzna, że ​​którekolwiek postanowienie umowy jest nieważne, postanowienie to zostanie usunięte z Warunków, a pozostałe Warunki pozostaną ważne.

10. Całość umowy

Rozumiesz i zgadzasz się, że powyższe Warunki stanowią całość umowy między Tobą, a firmą Mainfreight. Użytkownik może podlegać dodatkowym warunkom podczas korzystania, kupowania lub uzyskiwania dostępu do innych usług, usług stowarzyszonych lub treści lub materiałów stron trzecich.

11. Zmiany Warunków

Mainfreight zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszych Warunków według własnego uznania i bez powiadomienia. Zmiany naszych Warunków wejdą w życie w dniu ich opublikowania, a dalsze korzystanie z Mainfreight po wszelkich zmianach Warunków będzie oznaczać, że zgadzasz się na ich przestrzeganie.
 

Jak korzystamy z plików cookies

W celu zaoferowania optymalnego dostępu dla użytkownika na naszej stronie korzystamy z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Dodatkowo korzystamy także z cookies śledzących, które mogą zbierać informacje o Państwu oraz śledzą Państwa działania na naszej stronie i ewentualnie także poza naszą stroną. Ta informacja wykorzystana zostanie do mierzenia skuteczności naszych reklam z różnych kanałów oraz do zaoferowania Państwu spersonalizowanych reklam produktów. Kliknij na [Zgadzam się] lub [Nie zgadzam się], aby zaakceptować lub odrzucić cookies. Zgodę taką mogą Państwo cofnąć w każdej chwili. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o plikach cookie. Prosimy pamiętać, że wyłączając cookies nie będą mogli Państwo korzystać z pewnych funkcji.