Najwyższa Jakość i Bezpieczeństwo

Jakość Usług- Ochrona Środowiska i Bezpieczeństwo to kwestie, do których przywiązujemy najwyższą wagę. Przestrzegamy standardów bezpieczeństwa oraz jakości. Dbamy o prowadzenie operacji w sposób przyjazny dla środowiska.

Jakość, Środowisko i Bezpieczeństwo

W kulturze Mainfreight kluczowe znaczenie ma zapewnienie wysokiej jakości. Ta filozofia idzie w parze z silną wolą, aby zawsze uwzględniać wpływ, jaki Mainfreight ma na takie tematy, jak jakość, środowisko, bezpieczeństwo i bezpieczeństwo produktów dla wszystkich swoich partnerów. Ta metoda pracy przyczyniła się do uzyskania różnych certyfikatów uznawanych na arenie międzynarodowej.

Obecnie ponad 40 lokalizacji Mainfreight Europe posiada jeden lub więcej certyfikatów, w tym:
 

Certyfikaty

ISO 9001 zarządzanie jakością

Podstawowe zasady normy ISO 9001 to między innymi: koncentracja na kliencie i ciągłe doskonalenie. Przestrzeganie normy ISO 9001 daje pewność, że nasi klienci zawsze otrzymują dobrej jakości produkty i usługi a to przekłada się na wiele korzyści biznesowych.

ISO 14001 zarządzanie środowiskowe

Troska o środowisko naturalne i redukcja naszego szkodliwego wpływu na nie to dwa z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją dziś firmy. ISO 14001 to międzynarodowa norma określająca wymogi dotyczące skutecznego Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS). Stanowi ona ramy, których dana organizacja winna przestrzegać w celu poprawy rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju w całej firmie.

ISO 22000 zarządzanie bezpieczeństwem żywności

ISO 22000 jest systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności, który zawiera wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny być spełniane przez rozwiązania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) wdrożone w danej firmie. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów żywnościowych w całym łańcuchu dostaw żywności (od wytwórcy na talerz). Standard ten ta opiera się na wymogach i przepisach zawartych w HACCP (Analiza Ryzyka i Krytycznych Punktów Kontroli).

IFS Logistics International Food Standard

Nasz dział logistyki w Holandii posiada certyfikat IFS najwyższego stopnia. Certyfikat ten wyznacza wspólny cel dla handlu i przemysłu, jakim jest zapewnienie przejrzystości działań i wzajemnego zaufania wewnątrz łańcucha dostaw. Standard ten opracowano i wdrożono specjalnie z myślą o składowaniu, dystrybucji i transporcie, jak również o załadunku i rozładunku towarów. Może on być wdrażany w firmach działających zarówno w sektorze spożywczym jak i przemysłowym.

GMP+ Feed Safety Assurance

Standard GMP+ został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości pasz. Opiera się on na powszechnie uznanych i stosowanych zasadach zapewnienia jakości – HACCP (Analiza Ryzyka i Krytycznych Punktów Kontroli).

SQAS Safety & Quality Assessment for Sustainability

SQAS jest ujednoliconym systemem zewnętrznej oceny działalności dostawców usług logistycznych i dystrybutorów w obrocie produktami chemicznymi. Ocena SQAS obejmuje jakość, poziom bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i życia osób, ochronę środowiska oraz CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Raporty sprawozdawcze SQAS pozwalają firmom z sektora chemicznego na ocenę ich dostawców usług logistycznych zgodnie z ich własnymi standardami i wymogami.

AEO Certyfikat Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego

Certyfikat AEO powszechnie rozpoznawany i honorowany jako znak jakości. Stanowi potwierdzenie, że Państwa pozycja w międzynarodowym łańcuchu dostaw jest ugruntowana, a kontrole i procedury celne są przeprowadzane w sposób sprawny i wydajny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak korzystamy z plików cookies

W celu zaoferowania optymalnego dostępu dla użytkownika na naszej stronie korzystamy z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Dodatkowo korzystamy także z cookies śledzących, które mogą zbierać informacje o Państwu oraz śledzą Państwa działania na naszej stronie i ewentualnie także poza naszą stroną. Ta informacja wykorzystana zostanie do mierzenia skuteczności naszych reklam z różnych kanałów oraz do zaoferowania Państwu spersonalizowanych reklam produktów. Kliknij na [Zgadzam się] lub [Nie zgadzam się], aby zaakceptować lub odrzucić cookies. Zgodę taką mogą Państwo cofnąć w każdej chwili. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o plikach cookie. Prosimy pamiętać, że wyłączając cookies nie będą mogli Państwo korzystać z pewnych funkcji.