• Poland
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Polska
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Poland - Polska
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English
 • Home
 • Contacts
 • On The Go
 • Track
 • Settings
 • Search

Jakość, Ochrona środowiska I Bezpieczeństwo

Jakość, Ochrona środowiska I Bezpieczeństwo


Zarządzanie Jakością, Ochroną Środowiska i Bezpieczeństwem pisane są  w Mainfreight Europe wielkimi literami, ponieważ leżą u podstaw naszej codziennej działalności. Certyfikowany system zarządzania Grupy Mainfreight oraz ciągłe zmiany i innowacje w branży motywują nas do ciągłej oceny naszych działań oraz dalszego rozwijania i doskonalenia naszej działalności.

W 1989 roku Mainfreight Europe była jedną z pierwszych firm logistycznych, które uzyskały certyfikat ISO 9002. Obecnie posiadamy prawie 30 oddziałów w całej Europie z certyfikatami kilku systemów zarządzania. Poniżej znajdą Państwo informacje o każdym z nich:

ISO 9001 (zarządzanie jakością)

Podstawowe zasady normy ISO 9001 to między innymi: koncentracja na kliencie i ciągłe doskonalenie. Przestrzeganie normy ISO 9001 daje pewność, że nasi klienci zawsze otrzymują dobrej jakości produkty i usługi a to przekłada się na wiele korzyści biznesowych.

ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe)

Troska o środowisko naturalne i redukcja naszego szkodliwego wpływu na nie to dwa z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją dziś firmy. ISO 14001 to międzynarodowa norma określająca wymogi dotyczące skutecznego Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS). Stanowi ona ramy, których dana organizacja winna przestrzegać w celu poprawy rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju w całej firmie.

 

ISO 22000 (zarządzanie bezpieczeństwem żywności)

ISO 22000 jest systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności, który zawiera wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny być spełniane przez rozwiązania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) wdrożone w danej firmie. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów żywnościowych w całym łańcuchu dostaw żywności (od wytwórcy na talerz). Standard ten ta opiera się na wymogach i przepisach zawartych w HACCP (Analiza Ryzyka i Krytycznych Punktów Kontroli).

IFS

Nasz dział logistyki w Holandii posiada certyfikat IFS najwyższego stopnia. Certyfikat ten wyznacza wspólny cel dla handlu i przemysłu, jakim jest zapewnienie przejrzystości działań i wzajemnego zaufania wewnątrz łańcucha dostaw. Standard ten opracowano i wdrożono specjalnie z myślą o składowaniu, dystrybucji i transporcie, jak również o załadunku i rozładunku towarów. Może on być wdrażany w firmach działających zarówno w sektorze spożywczym jak i przemysłowym.

GMP+

Standard GMP+ został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości pasz. Opiera się on na powszechnie uznanych i stosowanych zasadach zapewnienia jakości – HACCP (Analiza Ryzyka i Krytycznych Punktów Kontroli).

AEO (Certyfikat Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego)

Certyfikat AEO powszechnie rozpoznawany i honorowany jako znak jakości. Stanowi potwierdzenie, że Państwa pozycja w międzynarodowym łańcuchu dostaw jest ugruntowana, a kontrole i procedury celne są przeprowadzane w sposób sprawny i wydajny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

SQAS

SQAS jest ujednoliconym systemem zewnętrznej oceny działalności dostawców usług logistycznych i dystrybutorów w obrocie produktami chemicznymi. Ocena SQAS obejmuje jakość, poziom bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i życia osób, ochronę środowiska oraz CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Raporty sprawozdawcze SQAS pozwalają firmom z sektora chemicznego na ocenę ich dostawców usług logistycznych zgodnie z ich własnymi standardami i wymogami.

 

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.