• Poland
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Polska
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Poland - Polska
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English
Hero Gadget - Training
 • Home
 • Contacts
 • On The Go
 • Track
 • Settings
 • Search

Czym są reguły Incoterms?


Incoterms – znane również jako Międzynarodowe Reguły Handlu są kluczowym elementem międzynarodowych umów sprzedaży. Zawierają one wytyczne dotyczące kwestii związanych z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy, w tym przewozem produktów, rozliczeniem odpowiedzialności eksportowych i importowych. Reguły te obejmują również podział kosztów, ryzyka i odpowiedzialności między stronami umowy.

Co 10 lat Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) dokonuje przeglądu i aktualizacji Incoterms w celu wskazania i wdrożenia najlepszych praktyk. Różnica między wersją Incoterms 2000 i 2010 sprowadza się do zmniejszenia liczby reguł Incoterms z 13 do 11. Cztery reguły Incoterms (DAF, DES, DEQ, DDU) zostały zastąpione przez dwie nowe - DAT oraz DAP.

ICC niedawno wdrożyła reguły Incoterms 2020, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Incoterms 2020 nie zawierają istotnych zmian są natomiast bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zastosowania. Incoterms 2020 zawierają nową regułę - DPU (Delivered at Place Unloaded – Dostarczone do miejsca z rozładunkiem). Zastępuje ona regułę DAT (Delivered at Terminal – Dostarczone do terminalu). Miejsce przeznaczenia może być dowolne, niekoniecznie musi to być terminal.

Poniżej zamieszczamy krótkie omówienie wybranych Incoterms wraz z oznaczeniem wersji:

EXW - ExWorks 

Reguła ta oznacza najmniejszą odpowiedzialność ze strony sprzedającego, który musi wyłącznie pozostawić towary do dyspozycji kupującego. Kupujący realizuje dalsze zadania związane z wywozem i wwozem oraz  transportem i ubezpieczeniem towarów.


FCA - Free Carrier 

Reguła ta oznacza, że sprzedający dostarcza gotowe towary pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego w oznaczonym miejscu. Koszt dostarczenia towarów we wskazane miejsce ponosi sprzedający.

CPT - Carriage Paid To 

Reguła ta oznacza, że sprzedający dostarcza towary do wskazanego przewoźnika i ponosi koszt transportu do miejsca przeznaczenia. Kupujący ponosi koszty pojawiające się po takim dostarczeniu towarów. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Reguła ta może być stosowana do różnego rodzaju transportów (wraz z multimodalnym).


CIP - Carriage and Insurance Paid 

Reguła ta jest taka sama jak CPT, różnica polega na tym, że sprzedający nie zawiera ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty/uszkodzenia na rzecz kupującego. Reguła ta może być stosowana do różnych rodzajów transportów.

DAP – Dostarczone do miejsca (określone miejsce docelowe) (2010 oraz 2020)

Sprzedawca pokrywa opłaty związane z dostarczeniem towaru do określonego miejsca docelowego z wyjątkiem opłat importowych i ponosi wszelkie ryzyko aż do momentu, w którym towar jest gotowy do rozładunku przez nabywcę.


DPU – Dostarczone do miejsca z rozładunkiem 

Sprzedawca odpowiada za towar aż do czasu jego rozładunku i ponosi wszelkie ryzyko związane z eksportem towaru oraz dostarczeniem go do uzgodnionego miejsca docelowego. Ta reguła może być stosowana w odniesieniu do dowolnej metody lub środka transportu.


DDP - Delivered Duty Paid 

Reguła ta oznacza najszerszą odpowiedzialność sprzedającego. Reguła ta nie powinna być stosowana, jeżeli sprzedający nie może uzyskać pozwolenia na wwóz. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową, podatkami i opłatami.


FAS - Free Alongside Ship 

Reguła ta oznacza, że odpowiedzialność za dostawę sprzedającego kończy się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania. Sprzedający odpowiada za dopełnienie formalności związanych z wywozem. Od tego momentu wszelkie koszty oraz ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.


FOB - Free On Board

Reguła ta oznacza, że odpowiedzialność za dostawę sprzedającego kończy się w momencie przekroczenia burty statku przez towar.  Do tego momentu sprzedający ponosi też wszystkie koszty załadunku i ryzyko. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego. Jeżeli nie chodzi o transport morski, strony powinny stosować FCA.


CFR - Cost and Freight 

Reguła ta oznacza, że dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego. Sprzedający ponosi koszt dostawy i frachtu do wskazanego miejsca, ALE ryzyko powiązane z utratą lub uszkodzeniem, jak również koszty dodatkowe pojawiające się po chwili dostawy przeniesione są ze sprzedającego na kupującego. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.


CIF - Cost, Insurance and Freight 

Dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek. Sprzedający ponosi koszty dostawy i frachtu do wskazanego miejsca przeznaczenia. Ryzyko utraty i uszkodzenia tak samo jak w CFR. Sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty/uszkodzenia na rzecz kupującego. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.

Incoterms (międzynarodowe warunki dostawy) – co zawierają?


Incoterms określają role i obowiązki sprzedawcy i nabywcy w transakcjach międzynarodowych. Kto i kiedy musi podjąć odpowiedie działania. W umowach między sprzedawcą a nabywcą określane są następujące kwestie:

• Obowiązki sprzedawcy i nabywcy,
• Kto bierze na siebie odpowiedzialność za ubezpieczenie towaru, licencje, niezbędne pozwolenia oraz wszelkie inne formalności,
• Kto bierze na siebie kwestie związane z organizacją transportu, dokąd (punkt docelowy) i kto jest odpowiedzialny za transport towaru,
• Punkt graniczny przeniesienia ryzyka ze sprzedawcy na nabywcę.

Rewizja Incoterms 2020 zawiera jedenaście reguł. Obejmują one prawa i obowiązki sprzedawcy i nabywcy w handlu międzynarodowym. Cztery z jedenastu reguł dotyczą frachtu morskiego. Pozostałe siedem obejmuje wszystkie rodzaje transportu. Incoterms są opracowywane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC).

 

 

 

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.Adres Odbioru

Adres Dostawy