MFT (NZX) $65,80 NZD

Incoterms 2020

Incoterms

Czym są reguły Incoterms?


Incoterms – znane również jako Międzynarodowe Reguły Handlu są kluczowym elementem międzynarodowych umów sprzedaży. Zawierają one wytyczne dotyczące kwestii związanych z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy, w tym przewozem produktów, rozliczeniem odpowiedzialności eksportowych i importowych. Reguły te obejmują również podział kosztów, ryzyka i odpowiedzialności między stronami umowy.

ICC niedawno wdrożyła reguły Incoterms 2020, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Incoterms 2020 nie zawierają istotnych zmian są natomiast bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zastosowania. Incoterms 2020 zawierają nową regułę - DPU (Delivered at Place Unloaded – Dostarczone do miejsca z rozładunkiem). Zastępuje ona regułę DAT (Delivered at Terminal – Dostarczone do terminalu). Miejsce przeznaczenia może być dowolne, niekoniecznie musi to być terminal.

Poniżej zamieszczamy krótkie omówienie wybranych Incoterms wraz z oznaczeniem wersji:

For all modes of Transport

EXW – Ex Works (….named place of delivery)
Reguła ta oznacza najmniejszą odpowiedzialność ze strony sprzedającego, który musi wyłącznie pozostawić towary do dyspozycji kupującego. Kupujący realizuje dalsze zadania związane z wywozem i wwozem oraz  transportem i ubezpieczeniem towarów.
FCA – Free Carrier (…named place of delivery)
Reguła ta oznacza, że sprzedający dostarcza gotowe towary pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego w oznaczonym miejscu. Koszt dostarczenia towarów we wskazane miejsce ponosi sprzedający.
CPT – Carriage Paid To (…named place of destination)
Reguła ta oznacza, że sprzedający dostarcza towary do wskazanego przewoźnika i ponosi koszt transportu do miejsca przeznaczenia. Kupujący ponosi koszty pojawiające się po takim dostarczeniu towarów. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Reguła ta może być stosowana do różnego rodzaju transportów (wraz z multimodalnym).
CIP – Carriage And Insurance Paid To (…named place of destination)
Reguła ta jest taka sama jak CPT, różnica polega na tym, że sprzedający nie zawiera ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty/uszkodzenia na rzecz kupującego. Reguła ta może być stosowana do różnych rodzajów transportów.
DPU – Dostarczone do miejsca z rozładunkiem
Sprzedawca odpowiada za towar aż do czasu jego rozładunku i ponosi wszelkie ryzyko związane z eksportem towaru oraz dostarczeniem go do uzgodnionego miejsca docelowego. Ta reguła może być stosowana w odniesieniu do dowolnej metody lub środka transportu.
DAP – Dostarczone do miejsca (określone miejsce docelowe)
Sprzedawca pokrywa opłaty związane z dostarczeniem towaru do określonego miejsca docelowego z wyjątkiem opłat importowych i ponosi wszelkie ryzyko aż do momentu, w którym towar jest gotowy do rozładunku przez nabywcę.
DDP – Delivered Duty Paid (…named address/place of destination)
Reguła ta oznacza najszerszą odpowiedzialność sprzedającego. Reguła ta nie powinna być stosowana, jeżeli sprzedający nie może uzyskać pozwolenia na wwóz. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową, podatkami i opłatami.

Ocean freight usage only

FAS - Free Alongside Ship (...named wharf/seaport)
Reguła ta oznacza, że odpowiedzialność za dostawę sprzedającego kończy się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania. Sprzedający odpowiada za dopełnienie formalności związanych z wywozem. Od tego momentu wszelkie koszty oraz ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.
FOB – Free On Board (…named wharf/seaport of shipment)
Reguła ta oznacza, że odpowiedzialność za dostawę sprzedającego kończy się w momencie przekroczenia burty statku przez towar.  Do tego momentu sprzedający ponosi też wszystkie koszty załadunku i ryzyko. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego. Jeżeli nie chodzi o transport morski, strony powinny stosować FCA.
CFR – Cost And Freight (…named port of destination)
Reguła ta oznacza, że dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego. Sprzedający ponosi koszt dostawy i frachtu do wskazanego miejsca, ALE ryzyko powiązane z utratą lub uszkodzeniem, jak również koszty dodatkowe pojawiające się po chwili dostawy przeniesione są ze sprzedającego na kupującego. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.
CIF – Cost Insurance And Freight (…named port of destination)
Dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek. Sprzedający ponosi koszty dostawy i frachtu do wskazanego miejsca przeznaczenia. Ryzyko utraty i uszkodzenia tak samo jak w CFR. Sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty/uszkodzenia na rzecz kupującego. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.

INCO Terms get updated periodically. The full current list of INCO Terms (2020) is available for purchase on the ICC website. Download Mainfreight's Incoterms 2020 Quick Reference Guide here.

Download

Mainfreight's Incoterms 2020 Quick Reference Guide

Kontakt

 • Wycena transportu

  Zapytaj o wycenę dopasowaną do Twoich potrzeb.

  Zapytaj o wycenę PRZESYŁKI
 • Zapytaj nas

  Masz pytania dotyczące naszych usług?

  Zapytaj nas
 • Poznaj nas osobiście

  Skontaktuj się z jednym z naszych oddziałów i zapoznaj się ze szczegółową ofertą.

  Kontakt
Quote of the Day

Success with family beats all other success

Jak korzystamy z plików cookies

W celu zaoferowania optymalnego dostępu dla użytkownika na naszej stronie korzystamy z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Dodatkowo korzystamy także z cookies śledzących, które mogą zbierać informacje o Państwu oraz śledzą Państwa działania na naszej stronie i ewentualnie także poza naszą stroną. Ta informacja wykorzystana zostanie do mierzenia skuteczności naszych reklam z różnych kanałów oraz do zaoferowania Państwu spersonalizowanych reklam produktów. Kliknij na [Zgadzam się] lub [Nie zgadzam się], aby zaakceptować lub odrzucić cookies. Zgodę taką mogą Państwo cofnąć w każdej chwili. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o plikach cookie. Prosimy pamiętać, że wyłączając cookies nie będą mogli Państwo korzystać z pewnych funkcji.

Zauważyliśmy, że korzystasz z przeglądarki Internet Explorer

Aby zapewnić odpowiednie wyświetlanie naszej strony, pobierz jedną z poniższych przeglądarek internetowych.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge