• Poland
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Polska
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Poland - Polska
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English
Hero Gadget - Training
 • Home
 • Contacts
 • On The Go
 • Track
 • Settings
 • Search

Czym są reguły Incoterms?


Incoterms – znane również jako Międzynarodowe Reguły Handlu są kluczowym elementem międzynarodowych umów sprzedaży. Zawierają one wytyczne dotyczące kwestii związanych z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy, w tym przewozem produktów, rozliczeniem odpowiedzialności eksportowych i importowych. Reguły te obejmują również podział kosztów, ryzyka i odpowiedzialności między stronami umowy.

Co 10 lat Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) dokonuje przeglądu i aktualizacji Incoterms w celu wskazania i wdrożenia najlepszych praktyk. Różnica między wersją Incoterms 2000 i 2010 sprowadza się do zmniejszenia liczby reguł Incoterms z 13 do 11. Cztery reguły Incoterms (DAF, DES, DEQ, DDU) zostały zastąpione przez dwie nowe - DAT oraz DAP.

ICC niedawno wdrożyła reguły Incoterms 2020, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Incoterms 2020 nie zawierają istotnych zmian są natomiast bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zastosowania. Incoterms 2020 zawierają nową regułę - DPU (Delivered at Place Unloaded – Dostarczone do miejsca z rozładunkiem). Zastępuje ona regułę DAT (Delivered at Terminal – Dostarczone do terminalu). Miejsce przeznaczenia może być dowolne, niekoniecznie musi to być terminal.

Pobierz krótkie omówienie Incoterms 2020

Prowadząc swoją działalność Mainfreight skrupulatnie przestrzega Incoterms (wdrożyliśmy zarówno Incoterms 2000, 2010 jak i najnowszą rewizję Incoterms 2020). Poniżej zamieszczamy krótkie omówienie wybranych Incoterms wraz z oznaczeniem wersji:

EXW - ExWorks (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza najmniejszą odpowiedzialność ze strony sprzedającego, który musi wyłącznie pozostawić towary do dyspozycji kupującego. Kupujący realizuje dalsze zadania związane z wywozem i wwozem oraz  transportem i ubezpieczeniem towarów.


FCA - Free Carrier (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza, że sprzedający dostarcza gotowe towary pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego w oznaczonym miejscu. Koszt dostarczenia towarów we wskazane miejsce ponosi sprzedający.


CIP - Carriage and Insurance Paid (2000 i 2010)

Reguła ta jest taka sama jak CPT, różnica polega na tym, że sprzedający nie zawiera ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty/uszkodzenia na rzecz kupującego. Reguła ta może być stosowana do różnych rodzajów transportów.


CPT - Carriage Paid To (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza, że sprzedający dostarcza towary do wskazanego przewoźnika i ponosi koszt transportu do miejsca przeznaczenia. Kupujący ponosi koszty pojawiające się po takim dostarczeniu towarów. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Reguła ta może być stosowana do różnego rodzaju transportów (wraz z multimodalnym).


DPU – Dostarczone do miejsca z rozładunkiem (2020)

Sprzedawca odpowiada za towar aż do czasu jego rozładunku i ponosi wszelkie ryzyko związane z eksportem towaru oraz dostarczeniem go do uzgodnionego miejsca docelowego. Ta reguła może być stosowana w odniesieniu do dowolnej metody lub środka transportu.


DAP – Dostarczone do miejsca (określone miejsce docelowe) (2010 oraz 2020)

Sprzedawca pokrywa opłaty związane z dostarczeniem towaru do określonego miejsca docelowego z wyjątkiem opłat importowych i ponosi wszelkie ryzyko aż do momentu, w którym towar jest gotowy do rozładunku przez nabywcę.


DDP - Delivered Duty Paid (2000 and 2010)

Reguła ta oznacza najszerszą odpowiedzialność sprzedającego. Reguła ta nie powinna być stosowana, jeżeli sprzedający nie może uzyskać pozwolenia na wwóz. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową, podatkami i opłatami.


FAS - Free Alongside Ship (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza, że odpowiedzialność za dostawę sprzedającego kończy się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania. Sprzedający odpowiada za dopełnienie formalności związanych z wywozem. Od tego momentu wszelkie koszty oraz ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.


FOB - Free On Board (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza, że odpowiedzialność za dostawę sprzedającego kończy się w momencie przekroczenia burty statku przez towar.  Do tego momentu sprzedający ponosi też wszystkie koszty załadunku i ryzyko. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego. Jeżeli nie chodzi o transport morski, strony powinny stosować FCA.


CFR - Cost and Freight (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza, że dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego. Sprzedający ponosi koszt dostawy i frachtu do wskazanego miejsca, ALE ryzyko powiązane z utratą lub uszkodzeniem, jak również koszty dodatkowe pojawiające się po chwili dostawy przeniesione są ze sprzedającego na kupującego. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.


CIF - Cost, Insurance, Freight (2000 i 2010)

Dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek. Sprzedający ponosi koszty dostawy i frachtu do wskazanego miejsca przeznaczenia. Ryzyko utraty i uszkodzenia tak samo jak w CFR. Sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty/uszkodzenia na rzecz kupującego. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.

 

DAT – Delivered at Terminal (nazwa terminalu w miejscu przeznaczenia) (2010)

Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego terminalu, nie pokrywa jednak kosztów powiązanych z odprawą celną importową i ponosi całe ryzyko do chwili rozładunku towarów na terminalu.

DAF – Dostarczone na granicę (2000)

Ta reguła oznacza, że sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji nabywcy bez rozładunku, dopuszczony do eksportu, ale nie do importu do określonego punktu na granicy, jednak przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. Reguła ta odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu.


DES - Delivered Ex Ship (2000)

Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji przez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający jest zobowiązany ponieść wszystkie koszty do tego momentu, ponosi również ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów podczas transportu do portu przeznaczenia.  Reguła stosowana jest wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.


DEQ - Delivered Ex Quay (2000)

Reguła ta jest taka sama jak DES, jednak towar powinien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty oraz ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.


DDU - Delivered Duty Unpaid (2000)

Reguła ta oznacza, że sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towarów do kupującego, bez jego oclenia i bez rozładunku z ostatniego środka transportu.  Sprzedający ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z dostarczeniem towarów na wskazane miejsce, z wyjątkiem wszelkich kosztów celnych (np. odpowiedzialność za zwyczajowe formalności i płatności, cła i podatki) w celu dostawy do kraju przeznaczenia. Sprzedający ponosi koszt opłat, ceł i podatków.

Incoterms (międzynarodowe warunki dostawy) – co zawierają?


Incoterms określają role i obowiązki sprzedawcy i nabywcy w transakcjach międzynarodowych. Kto i kiedy musi podjąć odpowiedie działania. W umowach między sprzedawcą a nabywcą określane są następujące kwestie:

• Obowiązki sprzedawcy i nabywcy,
• Kto bierze na siebie odpowiedzialność za ubezpieczenie towaru, licencje, niezbędne pozwolenia oraz wszelkie inne formalności,
• Kto bierze na siebie kwestie związane z organizacją transportu, dokąd (punkt docelowy) i kto jest odpowiedzialny za transport towaru,
• Punkt graniczny przeniesienia ryzyka ze sprzedawcy na nabywcę.

Rewizja Incoterms 2020 zawiera jedenaście reguł. Obejmują one prawa i obowiązki sprzedawcy i nabywcy w handlu międzynarodowym. Cztery z jedenastu reguł dotyczą frachtu morskiego. Pozostałe siedem obejmuje wszystkie rodzaje transportu. Incoterms są opracowywane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC).

 

 

 

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.Adres Odbioru

Adres Dostawy