• Poland
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Polska
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Poland - Polska
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English
Hero Gadget - Transport Across the bridge
 • Home
 • Contacts
 • On The Go
 • Track
 • Settings
 • Search

Record breaking results for Mainfreight

Opublikowany na 10 lipca 2017
Record breaking results for Mainfreight

Rekordowe wyniki Grupy Mainfreight

Grupa Mainfreight, jedna z największych grup logistycznych na świecie, podsumowała działalność ostatniego roku obrachunkowego - od kwietnia 2016 do kwietnia 2017 roku. Spółka zanotowała rekordowy 17% wzrost zysku w stosunku do roku ubiegłego, który wyniósł ponad 72,6 mln USD (ok. 100 mln NZD*).

Grupa Mainfreight rozpoczeła działalność na rynku nowozelandzkim w roku 1978 zdobywając w szybkim czasie kolejne światowe rynki. Obecnie, będąc światową grupą logistyczną, Mainfreight posiada 240 oddziałów na 5 kontynentach. Podsumowane wyniki za działalność z ostantnich 12 miesiecy do 31 marca 2017 roku ujawniły rekordowe liczby w ciągu 39 letniej histori działalności firmy. Zysk netto spółki przekroczył sumę 72,6 mln USD (100 milionów NZD), uzyskując wzrost w stosunku do roku poprzedniego aż 17%. Kolejną rekordową liczbą jest wskaźnik z zysku operacyjnego EBIDTA, który poprawił się o 13% dając rezulatat 143,5 mln USD.
Uzyskanie rekordowych wyników finansowych przez Grupę Mainfreight jest związane m.in. z rozwojem usługi Air&Ocean. W tym obszarze działalności, operator pozyskał wielu nowych klientów różnych branż, takich jak: automotive, Hi-Tech, medical and health care, Gas and Oli, Chemistry czy FMCG. Firma położyła nacisk na poszerzenie globalnej oferty w zakresie nowych kierunków w obsłudze zarówno importu i eksportu.

Mainfreight w Europie

Kolejnym czynnikiem, który miał zdecydowany wpływ na wzrost zysku jest umocnienie pozycji Mainfreight na europejskim rynku usług logistycznych. Stało się tak zarówno dzięki licznym inwestycjom w tym regionie, jak i rozpoczęciu współpracy z nowymi, dużymi klientami. W konsekwencji, Mainfrieght Europe uzyskał przychody ze sprzedaży na poziomie 10,3% wyższym w stosunku do roku ubiegłego, a wzkaźnik EBIDTA wzrósł o 20,8%. Grupa spodziwa się dalszego utrzymania trendu wzrostowego w Europie. Obecnie trwa budowa nowych obiektów magazynowych na terenie Holandii oraz Belgii. W tych krajach powstają również nowe biura spedycyjne. Mainfreight zwiększył także zasięg swojej usługi Air&Ocean otwierając oddziały w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Ta inwestycja znacznie poprawiła płynność wymiany handlowej klientów Grupy Mainfreight z całego świata.

Mainfreight Poland

Również w Polsce rok 2016 był bardzo dobrym okresem. Mainfreight Poland uzyskał 6,6% wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Osiągnięty wynik był efektem konstkwentnego rozwoju siatki bezpośrednich linii drobnicowych łączących Polskę z Europą Zachodnią i Południową. Równie istotnym czynnikiem było także pozyskanie nowych klientów dla usługi Air&Ocean. Realizując dalszą strategię rozwoju, Mainfreight Poland uruchomił hub przeładunkowy w Pruszkowie, gdzie konsolidowane są ładunki drobnicowe transportowane z krajów Unii Europejskiej do Ukrainy. To z kolei zaowocowało uruchomieniem regularnej linii drobnicowej z Polski do tego kraju. Oprócz tego, rozwnięto bezpośrednie połączenia dorbnicowe do Hiszpaniii i Portugalii oraz Rumunii.


„Rok 2016 był dla Mainfreight Poland czasem intensywnego rozwoju. Dzięki inwestycjom jakich dokonaliśmy w tym i późniejszym czasie oraz dzięki trafnym decyzjom naszej kadry zarządzającej, pozycja Mainfreight Poland w Europie znacznie wzrosła. Stało się tak m.in. poprzez rozbudowanie siatki linii drobnicowych łączących Polskę z krajami Europy Zachodniej oraz Południowej. To pozwoliło nam pozyskać wielu nowych klientów w tym obszarze działalności. Dzięki popytowi na eksport i import towarów z odleglejszych niż Europa stron, doskonale rozwijała się również nasza usługa Air&Ocean.” - podsumowuje Beata Krawczyk, dyrektor zarządzający Mainfreight Poland. - „W roku 2017 zamierzamy utrzymać trend wzrostowy, rozwijając dalej linie drobnicowe i usługi magazynowe przy jednoczesnej optymalizacji czasu i kosztów. Cieszymy się, że Mainfreight Poland odniósł tak dobre rezultaty finansowe i podąża ścieżką globalnego rozwoju grupy” – dodaje Beata Krawczyk.

*(NZD – dolar nowozelandzki)

 

ANNUAL REPORT 2017

 

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.