Vận tải đường biển

Vận tải đường biển là một lựa chọn hiệu quả về chi phí cho các lô hàng LCL (hàng xếp không đủ một container) hoặc FCL (hàng nguyên container). Chúng tôi cũng có thể cung cấp chứng từ đầy đủ với Đại lý Hải quan để làm thủ tục hải quan.

Lịch tàu xuất khẩu Châu Á

The sailing schedule / vessels are subject to change without prior notice. For more information about the sailing schedule of other ports (origin / destination), please reach out our local sales team.

Download
size: 593kb

Export LCL Sailing Schedule May 2022

Download
size: 491kb

Export LCL Sailing Schedule Apr 2022

Download
size: 649kb

Export LCL Sailing Schedule Mar 2022

Download
size: 490kb

Export LCL Sailing Schedule Feb 2022

Download
size: 217kb

Export LCL Sailing Schedule Jan 2022

Download
size: 511kb

Export LCL Sailing Schedule Dec 2021

Download
size: 493kb

Export LCL Sailing Schedule Nov 2021

Download
size: 622kb

Export LCL Sailing Schedule Oct 2021

Vận tải đường biển

Vận tải đường biển là một lựa chọn hiệu quả về chi phí cho một trong hai hình thức LCL (hàng lẻ) hoặc lô hàng FCL (nguyên container). Chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ đầy đủ tài liệu với đại lý hải quan về thủ tục hải quan.

Contact us

Báo giá vận chuyển miễn phí

Sẵn sàng để giao dịch với chúng tôi, yêu cầu báo giá vận chuyển

Yêu cầu báo giá

Đặt câu hỏi

Bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Thắc mắc

Giữ liên lạc với chúng tôi

Liên hệ với một trong các chi nhánh của chúng tôi để có thêm thông tin về các dịch vụ

Liên hệ

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào

Chúng tôi sử dụng các chức năng và phân tích của cookie trên website để mang đến trải nghiệm người dùng tối ưu. Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng chức năng theo dõi của cookie để có thể thu thập thông tin về bạn và theo dõi các hoạt động trên internet của bạn bên trong và cả bên ngoài website. Thông tin này sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo của chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau. Bấm vào [Đồng ý] hoặc [Không đồng ý] để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn có thể rút lại chấp thuận của mình vào bất kỳ thời điểm nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn về cookie của chúng tôi. Xin lưu ý nếu tắt cookie, bạn sẽ có trải nghiệm kém hơn đối với một số tính năng, ví dụ như tính năng theo dõi không còn khả dụng.