Container vận tải đường biển

Ocean Freight Containers


If you have a lot more freight to send than you ever have before – great!  Business is booming!  You’ve moved from LCL (less than container load) to FCL (full container load) freight.  

You might be wondering what size container to use?  Are there different types of shipping containers?

There are many different sizes and types of shipping container.  When shipping cargo it is helpful to know what type of shipping container will best suit your needs.  Often the dimensions and maximum weight will impact on what type of equipment can be used.

The following guide shows the different types of shipping containers that can be used as a starting point for determining your shipping requirements.
 
Note:  Exact dimensions can differ slightly due to manufacturer, and load regulations may restrict operation to less than maximum weight. Use this information as a guide only.

  Container Type Internal Dimensions
(L x W x H)
Door Opening
(W x H)
Cubic Capacity Cargo Weight
20FT General 5.89 x 2.35 x 2.36m 2.33 x 2.26m 33m³ 21,700kgs
20FT High Cube 5.89 x 2.35 x 2.69m 2.33 x 2.59m 37m³ 21,700kgs
40FT General 12.05 x 2.35 x 2.36m 2.33 x 2.26m 66m³ 26500kgs
40FT High Cube 12.05 x 2.35 x 2.69m 2.33 x 2.59m 76m³ 26500kgs

Notes - 

 • Heavy Rated shipping containers which support a heavier load are available, additional surcharges may apply
 • Food Grade shipping containers for carrying foodstuffs are available, additional surcharges may apply
 • A 20FT High Cube shipping containers (higher height that standard) are only available for designated origin/destination pairings 
 • Additional charges may apply for High Cube containers 
  Container Type Internal Dimensions
(L x W x H)
Door Opening
(W x H)
Cubic Capacity Cargo Weight
20FT Flat Rack
with sides
5.89 x 2.35 x 2.23m Side Opening
W - 2.59m
30m³ 26500kgs
20FT Flat Rack
without sides
6.00 x 2.35 x 0.23m   33m³ 
Max Height 2.36m
23500kgs
40FT Flat Rack
with Sides
12.05 x 2.35 x 2.23m Side Opening
W - 11.66m
63m³ 3600kgs
40FT Flat Rack
without sides
12.20 x 2.35 x 0.65m   67m³
Max Height 2.36m
39000kgs

Notes - 

 • This shipping container is used for over-dimensional (out of gauge) cargo. It is available with or without sides 
 • Survey reports may be required when shipping out of gauge cargo 
 • If out of gauge additional surcharges will apply
 • Flat Rack containers are subject to availbility and additional surcharges will apply
  Container Type Internal Dimensions
(L x W x H)
Door Opening
(W x H)
Cubic Capacity Cargo Weight
20FT Open Top 5.89 x 2.35 x 2.36m 2.33 x 2.29m 32m³ 21700kgs
40FT Open Top 12.05 x 2.35 x 2.36m 2.33 x 2.29m 66m³ 26500kgs

Notes - 
 • Open top containers allow you to load over height cargo or allows easier loading by crane
 • If out of gauge additional surcharges will apply
 • Open Top containers are subject to availbility and additional surcharges will apply
 
  Container Type Internal Dimensions
(L x W x H)
Door Opening Cubic Capacity Cargo Weight
20FT Reefer 5.44 x 2.26 x 2.24m 2.26 x 2.20m 27m³ 21700kgs
40FT Reefer 11.55 x 2.26 x 2.24m 2.26 x 2.20m 58m³ 25000kgs

Notes -
 • Refrigerated shipping containers can be set at a required temperature for the duration of the voyage 
 • Commonly used for food/dairy products
 • The smaller dimensions are due to thicker walls
 • Reefer containers are subject to availbility and additional surchrges will apply  

Contact us

Báo giá vận chuyển miễn phí

Sẵn sàng để giao dịch với chúng tôi, yêu cầu báo giá vận chuyển

Yêu cầu báo giá

Đặt câu hỏi

Bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Thắc mắc

Giữ liên lạc với chúng tôi

Liên hệ với một trong các chi nhánh của chúng tôi để có thêm thông tin về các dịch vụ

Liên hệ

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào

Chúng tôi sử dụng các chức năng và phân tích của cookie trên website để mang đến trải nghiệm người dùng tối ưu. Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng chức năng theo dõi của cookie để có thể thu thập thông tin về bạn và theo dõi các hoạt động trên internet của bạn bên trong và cả bên ngoài website. Thông tin này sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo của chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau. Bấm vào [Đồng ý] hoặc [Không đồng ý] để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn có thể rút lại chấp thuận của mình vào bất kỳ thời điểm nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn về cookie của chúng tôi. Xin lưu ý nếu tắt cookie, bạn sẽ có trải nghiệm kém hơn đối với một số tính năng, ví dụ như tính năng theo dõi không còn khả dụng.