อุปกรณ์บรรจุสินค้าทางอากาศ

Air Freight Containers


An airline unit or unit load device (ULD) is a pallet or a container which is used to hold loose freight to be shipped via airfreight. 

Airline units are used to protect your goods in transit and to speed transitions through customs and airports.

ULD come in two different forms:

  • Pallets – These are large flat base of aluminium with rims designed to lock onto cargo net lugs
  • Containers – Also known as cans or pods, are closed units that can either be fully made out of aluminium or made out of a combination of aluminium, polycarbonate sheets and cargo nets. These are designed so that they fit perfectly in the circular cargo hold of the plane.


The following guide shows you the different types of airline units. Our loaders will choose the most appropriate unit for your freight so that you don’t have to. 

Airline units availability is dependent on the airline and the destination.

  Unit Type Internal Volume Internal Dimensions (L x W x H) Door Clearance Max Gross Weight Tare Weight
AKH / LD3-45 3.6m³ 146 x 149 x 113cm   1135kgs 88kgs
AKE / LD-3 4.3m³ 140 x 147 x 152cm 148 x 152cm 1587kgs 85kgs
DQF / LD-8 7.2m³ 140 x 433 x 152cm 235 x 152cm 2499kgs 132kgs
ALF / LD-6 9m³ 140 x 310 x 152cm 293 x 147cm 3175kgs 159kgs
AAF / LD-26 13m³ 208 x 302 x 152cm 293 x 147cm 4626kgs 159kgs
AAU / LD-29 14.5m³ 208 x 302 x 152cm 293 x 147cm 4626kgs 159kgs
PAG Pallet 11.1m³ 207 x 301 x 158cm   4626kgs 120kgs
PMC Pallet 12.1m³ 228 x 301 x 158cm   5035kgs 120kgs


  

ติดต่อเรา

เสนอราคาจัดส่งฟรี

พร้อมที่จะเริ่มจัดส่งกับเรา ขอใบเสนอราคาการจัดส่ง

Aเสนอการจัดส่งสินค้า

ถามคำถาม

คุณมีคำถามเกี่ยวกับบริการของเราหรือไม่โปรดติดต่อเรา

สอบถาม

ติดต่อกับพวกเรา

พูดคุยกับหนึ่งในสาขาของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

ติดต่อเรา

เราใช้งานคุกกี้อย่างไร

เราใช้งานคุกกี้ในเชิงการวิเคราะห์และการทำงานบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อการติดตาม ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและติดตามกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของคุณภายในและอาจภายนอกเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วย ข้อมูลนี้จะนำมาใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพโฆษณาของเราจากช่องทางต่างๆ คลิก [เห็นด้วย] หรือ [ไม่เห็นด้วย] เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ คุณสามารถถอนคำยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปยังคำถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โปรดทราบว่าหากปิดใช้งานคุกกี้ คุณจะเสียประสบการณ์เกี่ยวกับบางคุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น การติดตาม